Marketing

 Základné marketingové parametre webu

FB Počet generických aktívnych fanúšikov k 31.decembru 2016:

  • FB stránka REŠTARTNISA: 4746 aktívnych fanúšikov
  • FB stránka SCHUDNEME: 1210 generických aktívnych fanúšikov (stránka je v útlmovom režime)
  • Počet ľudí zapojených do výzvy 7 kopcov, 3 jazerá 2017: 721 účastníkov (viac ako tretina v skupinách alebo rodiny s deťmi)
  • Server má tiež vlastné stránky na sieťach: Google plus, Instagram, Pinterest aj Twitter
  • Najaktívnejšie kanály na komunikáciu s klientom sú E-mail, FB a Instagram
  • Disponujeme živou e-mailovou databázou 14.118 adries Reštartnisa.
  • Práve spúšťame vlastnú bezplatnú aplikáciu pre iOS a Android

Sledovanosť stránky (návštevy mesiace a dni / metrika wp)

Vývoj priemernej dennej návštevnosti v rokoch

 

Vybraté parametre z google analytics:

graf2

Veková skladba návštevníkov

zaujmy