Články Currently viewing the tag: "talentída"

Máte na to, aby ste správne zodpovedali otázky, ktoré riešia žiaci druhého stupňa na základnej škole? Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete pre žiakov základných a stredných škôl. Každoročne sa do nej zapája viac ako…(Read More)

Matika nie je v škole dvakrát obľúbená. Napriek tomu matematické úlohy súťaže MAKS vo voľnom čase dobrovoľne riešia stovky detí. Žiaci 5. – 8. ročníka ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií vyriešia ročne osem kôl zaujímavých netradi…(Read More)