Najčastejšie otázky a odpovede

7 kopcov, 3 jazerá je celoročná výzva pre milovníkov Slovenska, prírody, turistiky, cykloturistiky a aktívneho pohybu. Našim cieľom je dostať ľudí z gaučov a spred televízora do prírody. Naštartovať ich na zdravší životný štýl, zážitky a aktívny pohyb v prírode. Každý rok vyhlasujeme 10 cieľov, 10 neobjavených kútov Slovenska a blízkeho okolia, ktoré účastníci v priebehu roka zdolávajú sami alebo v skupinách. Tento rok štartujeme už 4. ročník. V minulom ročníku sa do výzvy zapojilo 1483 aktívnych účastníkov. Každý z cieľov má odporúčané výkonnostné trasy. Na konci každého ročníka získa účastník diplom, medailu a fotopublikáciu z aktuálneho ročníka. Vďaka partnerom losujeme tiež množstvo hodnotných cien.

Ciele môžete zdolať na bicykli, alebo po svojich. Ako turista, behom, na lyžiach, …

Oceníme ambiciózne výstupy. Ale žiadne preteky ani súťaženie, žiadne masové výstupy. Termín výstupu, partiu i náročnosť trasy si volíte sami. Vo FB skupine si môžete nájsť partnera/skupinu na výstupy. Odporúčané trasy sú podľa fyzickej náročnosti navrhnuté tak, aby si na svoje prišiel výkonnostný športovec, ale aj začiatočník, alebo rodina s malými deťmi. Na väčšinu cieľov organizujeme aj spoločné, skupinové výstupy. Nie je dôležité, či zvládnete celý vrchol. Ani či absolvujete všetky ciele. Nechceme pretekať, ale inšpirovať vás ísť do prírody, rozhýbať sa a spoznať krásy Slovenska.

Extra vítané sú turistické skupiny, začiatočníci i rodiny s deťmi. Pre rodinných príslušníkov, seniorov, deti a ZŤP poskytujeme bezplatné štartovné. Organizátorom podujatia je neziskové združenie Reštartnisa, o.z.

Vtáčnik
Bojnice Bike park

Babia hora
Oravská Polhora

Zelené pleso
Vysoké Tatry

Sĺňava
Piešťany, Považský Inovec, Ahoj Bike park

Kečka, Kozí chrbát
Nízke Tatry

Skalka
Kremnické vrchy

Zobor
Nitrianska lesostep

Zádieľska tiesňava
Slovenský kras

Červený kláštor
Pieniny

Domica
Jaskyne Slovenského krasu

 

Zaregistrovať sa do výzvy môžte od 1.12.2018 do 30.7.2019. Po registrácii uhraďte štartovné a zapojte sa do skupiny (všetko nájdete v potvrdzovacom e-mail). Máte rok na to, aby ste zdolali jednotlivé ciele.

 • Štart  1.12 2018
 • finále 30. 11. 2019

Ak vám niektorý z cieľov nevyhovuje, môžete využiť jedného žolíka. Jeden z cieľov si môžete nahradiť vlastným, ešte neabsolvovaným cieľom z minulých ročníkov. Ak ste zdolali všetky, výber cieľu je iba na vás.

Výber termínu, partie i náročnosti trasy si volíte sami. Ciele môžete zdolať ako turisti, cykloturisti, nw, behom, na lyžiach, je to na vás….

Zvládnuté ciele evidujete tu: [Evidencia cieľov]. Fotku z cieľa spolu s termínom splnenia tiež uploadnite na facebook do skupiny 7 kopcov, alebo pošlite mailom. Podeľte sa s nami, radi Vás pochválime. Tie najlepšie fotky a príbehy zverejníme na webe, tie najúžasnejšie dáme do publikácie a na cover. Oceňujeme aj zaujímavé trasy a príbehy.

Termín medailobrania (slávnostného ukončenia a odovzdania cien) je prvý decembrový víkend. Tu aj vyhlásime ciele pre ďalší ročník.

 • Ak idete do challengu výkonnostne (turista, bežec, cyklista) oceníme extra výkony extra oceneniami.
 • Ak idete do výzvy s rodinou, pre turistiku, výlet a zážitok platí: Nepretekáme, nesúťažíme, ale oceníme ambiciózny výkon. Vyhráva každý, kto sa zapojí. Diplom a medailu získa každý, kto zdolá aspoň 5 z uvedených cieľov alebo ktorúkoľvek z odporúčaných trás. Žolík sa zaratáva ako platný cieľ. Špeciálne ceny máme pre rodiny s deťmi.

Náročnosť si určujete sami, podľa svojich schopností a na vlastné riziko. Každý cieľ má doporučené trasy podľa náročnosti. Je jedno, ktorú si zvolíte. Na stránke nájdete tiež zaujímavosti a atrakcie v danom regióne. Chceme vám poskytnúť inšpiráciu na pekný výlet a zážitok.

Organizujeme aj spoločné akcie. Ak sa chcete pripojiť k niektorému z našich eventov, sledujte dianie na webe a FB skupine. Ak ste sa zaregistrovali, prihláste sa do skupiny: FB 7 kopcov 3 jazerá

Ciele zdolávate sami, na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník by mal mať adekvátne poistenie. Účastníci sú povinní chodiť/bicyklovať iba po povolených a vyznačených trasách. Dbajte na bezpečnosť a doporučené turistické chodníky a cyklotrasy. Organizátor neručí za škody, vzniknuté počas výzvy účastníkom ani iným osobám na majetku, ani zdraví. Cyklisti noste prilby.

 • Štartovné  9 €
 • Rodinné štartovné  12 € rodina s deťmi
 • Skupinové štartovné 6 €/os. zľava 30%
  min. 5 účastníkov v registrovanom klube
  KST kluby, cyklokluby, športové oddiely, školy a pod…
 • Seniori, mládež do 15 rokov a ZŤP štartovné neplatia
 • Pracovníci ZSSK bezplatne

ŠTARTOVNÝ BALÍČEK PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV

 • Každý zapojený účastník dostane diplom s cieľmi, ktoré zdolal.
 • Každý aktívny účastník (min. 5 cieľov) dostane tlačenú knižnú publikáciu 7 kopcov, 3 jazerá 2019.
 • Každý nový účastník, ktorý sa prihlási do 31.12.2019 získa spätne aj tlačené publikácie minulých ročníkov.
 • Každý, kto zdolá aspoň polovicu cieľov dostane na krk k diplomu aj medailu. (pozri medailobranie)
 • Každý, s kým sa osobne stretneme na niektorom z eventov dostane odznak 7 kopcov 3 jazerá.

10x tričko 7 kopcov 3 jazerá vylosujeme medzi účastníkmi ktorí splnili 5 a viac cieľov.

Na vecných cenách ešte s partnermi pracujeme a postupne ich do januára zverejníme. Ale aby sme vás namlsali:

RODINY S DEŤMI

3 x voucher 150 €, špeciálne iba pre rodiny s deťmi, ktoré zdolajú aspoň polovicu cieľov. Ceny budú losované extra.

2 x turistický batoh PUMA pre deti s najheroickejšími výkonmi 🙂

MTB A CYKLISTI

Hlavná cena pre bajkerov bude tradične bicykel Bianchi Kuma 27.1. v hodnote 800 €. Bude zástupcom značky vylosovaná spomedzi tých, ktorí zdolajú všetkých desať cieľov na bajku.

3x turistický batoh PUMA pre cyklistov, ktoríí zdolajú aspoň 5 cieľov.

3x víťazné poháre 7 kopcov 3 jazerá 2019 budú určené pre najambicióznejšie výstupy bicyklom.

5x set slnečných športových okuliarov rozdelíme medzi cyklistov, ktorí zdolajú aspoň 5 cieľov.

TURISTI

Ako sa kuje Jakutský nôž
Ako sa kuje Jakutský nôž

2x ručne ukutý Jakutský nôž – ručne ukované jakutské nože, ktoré sa nedajú kúpiť iba zaslúžiť. Budú vylosované spomedzi turistov, ktorí zdolali všetkých 10 cieľov.

3x turistický batoh PUMA Bude vylosovaný spomedzi turistov, ktorí zdolali aspoň polovicu cieľov.

8x vítazné poháre 7 kopcov 3 jazerá 2019 – budú určené pre najambicióznejšie výstupy a najaktívnejších turistov (skupina, rodina, jednotlivec)

ADIDAS OUTLET zo všetkých zúčastnených, ktorí zdolajú aspoň polovicu cieľov budeme losovať:
3 x voucher 100 €
5 x voucher 50 €
10 x voucher 20 €
všetko na voľný nákup v predajniach adidas outlet na Vajnorskej ul. v Bratislave.

a to sme zďaleka neskončili. Stále pracujeme. 🙂 Cien ešte pribudne. Budú zážitkové, lepšie, bude ich viac a budú ešte hodnotnejšie ako tie v minulom ročníku. 🙂

 

Propozície 7 kopcov 3 jazerá 2019 Propozície

Do FB skupiny 7 kopcov 3 jazerá FB 7 kopcov 3 jazerá

Evidencia cieľov Evidencia cieľov

Všetky informácie ohľadne aktuálnej výzvy nájdete tu >>>

Ak máte akékoľvek nejasnosti napíšte nám: info@restartnisa.sk, radi Vám odpovieme

V tomto roku sme na základe požiadaviek účastníkov prustúpili aj k súťaži tímov. Tímy

 • napr. rodina Valčekovci, Kendrovci a pod… 
 • kluby napr. Urpínerci, MTBajkeri zo Zobora, NW Rohožník … a
 • firmy napr. Outdoorkemp, Procycling, … a pod.

zaregistrujete názvom tímu v položke meno, centrálnym e-mailom a zoznamom účastníkov. Každý z účastníkov je zároveň vedený aj samostatne. Ak sa registrujú členovia tímu samostatne, napíšte nám na mail info@restartnisa.sk zoznam účastníkov a my evidenciu skupiny urobíme za vás.  Členovia skupiny majú 30% zľavu t.j. 6€ za účastníka, pričom sú vedený ako tím i samostatne ako osoba. 

Každému účastníkovi (aj rodina, skupina) vytvárame samostatné konto, pretože nemusí zvládnuť v rovnakom čase a všetky ciele. Skupina/rodina je navyše evidovaná pod menom skupiny (napr. rodina Valčekovci, skupina Outdoorkemp, a pod….) Samostatne vyhodnocujeme aj skupinu aj jednotlivcov v nej. Ciele za skupinu evidovať nemusíte, vyhodnocujú sa automaticky podľa zoznamu, ktorý ste v poznámke uviedli.

Ciele sa evidujú tu Evidencia cieľov

Prihlasujete sa pod svojím menom, ktorým ste registrovaní a emailom. Ak máte akékoľvek otázky napíšte správkyni na daneckova@chello.sk

Ciele evidujete ako účastník tu. Vyhodnocovanie skupín robí systém automaticky na základe zoznamu účastníkov skupiny, ktorú ste uviedli v poznámkach. Ak ste členom nejakej skupiny/rodiny, ostatní účastníci sa vám zjavia s checkboxom pred menom ostatných a stačí zaklikať kto bol s vami. Chceme tak zjednodušiť proces registrácie, avšak zatiaľ na to iba pracujeme. táto funkcia bude k dispozícii za niekoľko týždňov po jej otestovaní.

Trasy nemusíte dokladovať stačí vo FB skupine 7 kopcov 3 jazerá zverejniť fotku z cieľa. Ak evidujete GPS trasy, evidujte si ich v svojom systéme (strava, endo-mondo, sportstracker, garmin a pod…) a do skupiny uploadnite link na trasu. Evidencia GPS trás má význam iba vtedy, ak si trúfate zabojovať o hlavné ceny a ocenenia za ambiciózne výstupy. Ak si chcete výlety len tak užívať nemusíte GPS trasy trekovať vôbec.

Nie. Na získanie diplomu, medaily a publikácie vám stačí zdolať viac ako 5 cieľov. Môžte pri tom využiť jedného žolíka. Tzn. Nahraďte si jeden cieľ ľubovolným cieľom z predchádzajúcich ročníkov. Ak máte zvládnuté všetko, jednoducho si vyberte cieľ sami. Akceptujeme ho. Každý z cieľov má odporúčané trasy podľa náročnosti. Je jedno ktorú si zvolíte, každá sa akceptuje ako zvládnutý cieľ. POkiaľ zdolávate cieľ ako rodina, senior, ZŤP, nemusíte zvládnuť ani celý cieľ, stačí vaše odhodlanie vyraziť na trasu. 🙂 Zarátame ho.

Ak však chcete zabojovať o hlavné ceny a poháre, podmienkou je zvládnuť ciele všetky v príslušnej kategórii. (bicykel, turistka, …) 

Iba ak chcete zabojovať o hlavnú cenu pre MTB. Ak si chcete výzvu jednoducho užívať a stačia vám zážitky diplom a medaile, stačí zdolať ciele. Akokoľvek. Ako turista, lyžiar, cyklista…. Každá trasa má doporučené trasy tak, aby ste ich mohli zdolať na krose i MTB. Je jedno, ktorú si zvolíte.

Fotky do fotovýzvy nahrávate náhľadom (fotka, galéria) na FB skupinu 7 kopcov 3 jazerá. Neposielajte originály iba náhľady. Poprosíme účastníkov, aby si fotky preselektovali a neposielali nám viac ako 8 fotiek na cieľ. Autorov fotiek, ktoré budú ocenené a vybraté do fotopublikácie budeme na konci výzvy emailom kontaktovať.

Ak chcete napísať reportáž, fotoreportáž z výstupu, akcie, cieľov, napíšte nám prosím na mail info@restartnisa.sk. Spojíme sa s vami a autorizujeme vám prístup do CMS systému.

 1. VELICKÉ PLESO (Sliezsky dom, Vysoké Tatry)
 2. MALINÔ BRDO (Smrekovica, Ružomberok)
 3. MURÁŇ (Červená skala, Muráňska planina)
 4. ROHÁČSKE PLESÁ (Zuberec, Západné Tatry)
 5. POLONINY (Kremenec, Snina, drevené kostolíky)
 6. KĽAK (Fačkovské sedlo, Rajecká dolina)
 7. BIELY KRÍŽ (Malé Karpaty)
 8. KRÍŽNA (Kráľova studňa, Banská Bystrica, Gaderská dolina)
 9. SÚĽOVSKÉ SKALY (Manínska tiesňava, Rajecké teplice, Súľov – Hradná)
 10. PÁLAVA (Južná Morava, Lednicko Valtický areál)
Chýba vám nejaká informácia? spýtajte sa tu info@restartnisa.sk