Len vďaka vašej podpore môžeme udržiavať blog Reštartnisa a organizovať výzvy ako 7kopcov, 3jazerá alebo Kardionápravník.

Prinášame Vám originálne autorské články, návody, rozhovory i videá.
Motivujeme Vás byť v lepšej forme, zdravší a aktívnejší.
V našich FB skupinách sa do komunikácie aktívne zapájajú denne stovky ľudí.
Zlepšujeme kvalitu života, reštartujeme a inšpirujeme mnohých z Vás.
Podporte nás

Nakazíme ťa dobrou náladou, pohybom a zdravým životným štýlom.

To je základná misia združenia Reštartnisa, o.z. Ako alternatívu k negatívam súčasnému konzumnému životnému štýlu ponúkame aktívny pohyb, šport, prírodu a zdravú životosprávu. Našim hlavným cieľom je dostať ľudí z gaučov, obchodných centier a spred televízie a internetu do reálneho sveta. Na vzduch, do prírody. Nadchnúť ich pre turistiku, šport, a krásy Slovenska. Nabiť ich endorfínmi a novými zážitkami. Ľudia, ktorí majú ciele a športujú nehejtujú a nehajlujú.

  • Pomáhame ľudom s nadváhou a sedavým zamestnaním rozhýbať sa a zmeniť životný štýl.
  • Špeciálne podporujeme deti a mládež, ktorým poskytujeme bezplatnú účasť na všetkých aktivitách. Chceme ich vytiahnuť z virtuálneho sveta mobilov a počítačových hier do reálneho života. Nadchnúť ich pre turistiku, cykloturistiku a šport. 
  • Orientujeme sa tiež na seniorov, ktorým pomáhame nájsť nové životné smery a výzvy.

Vedľajším prínosom našich aktivít je propagácia zdravého životného štýlu, cyklistiky, cykloturistiky a regiónov Slovenska.

Cez naše projekty a výzvy reštartujeme ročne stovky ľudí. Sme nezisková organizácia, ktorá funguje najmä z nadšenia a ideálov zakladajúcich členov a dobrovoľných účastníkov. Na redakčnej príprave blogu a organizácii výziev pracuje celý tím nadšencov. Kvalita sa však bez finančných prostriedkov dlhodobo udržať nedá. Len vďaka Vašej pomoci dnes môžeme robiť autorský blog a pravidelné výzvy, do ktorých sa ročne zapájajú stovky ľudí. Podporujú nás aj strategickí partneri, ktorým je naše myslenie blízke. Len vďaka nim nezapĺňame priestor reklamným balastom a stojíme si za každou zverejnenou informáciou.

Vďaka Vašej podpore sme slobodní a nezávislí a nepodsúvame vám komerčné ponuky a marketingový balast. Ak ale chceme robiť kvalitu, musíme sa sústrediť na formu a  obsah a nie na denné existenčné prežitie. A preto k našej práci potrebujeme vašu podporu.

Touto podporou navyše vyjadrujete, že naša práca má zmysel. Ďakujeme vám za to.

Ako fyzická osoba:

Najlepšie nás podporíte, ak sa zapojíte do niektorej z našich výziev alebo do celoročného programu Reštart. Za 36 € ročne sa tak stanete členom klubu Reštartnisa. Ak nás takto podporíte, radi sa vám odmeníme bezplatnou účasťou na všetkých organizovaných výzvach i samotnou účasťou v samotnom programe Reštart. Pre skupiny, tímy, partnerov a rodiny radi pripravíme špeciálnu ponuku.

Ako právnická osoba:

Sme nezisková organizácia. Oceníme najmä finančnú podporu (formou grantu, daru, objednanej služby) na chod redakčného a organizačného tímu. Tiež oceníme mediálnu a vecnú podporu pri organizácii prebiehajúcich výziev,  eventov a súťaží.

Ak sa rozhodnete naše aktivity a postoje podporiť, radi sa vám odmeníme nielen formou kvalitného proaktívneho PR, ale tiež pre vašich ľudí radi zorganizujeme atraktívny tímbildíng orientovaný na turistiku, cykloturistiku a poznávanie najkrajších kútov Slovenska.

  • Budeme radi, ak naše snahy a aktivity podporíte aj Vašimi 2% alebo dobrovoľným darom 
  • Číslo účtu FIO banka SK0783300000002000981151.

Vaše otázky radi zodpovieme na tel. č. 0948 615555 alebo na: info@restartnisa.sk

Vznikli sme vďaka nadšeniu a pokračovať v raste kvality môžeme iba vďaka Vašej finančnej pomoci. Podporíte tak aktivity, ktoré inšpirujú, menia životy ľudí a šíria tiež hodnoty Vám blízke.

Hľadáme strategického partnera, zdieľajúceho podobné názory a hodnoty ako my. Partnera, ktorý by dokázal zastrešiť naše aktivity a posunul tak ich potenciál ďalej, v synergii s vlastnými marketingovými cieľmi.

0948 615555