2% pre reštartnisa

Zdravím vás priatelia. Určite ste v týchto dňoch zo všetkých strán bombardovaní požiadavkami na 2% Va…

Redakcia Reštartnisa
Redakcia Reštartnisa
Návštev: 273, Add Comment