Čo robia ľudia s pevnou vôľou inak?

Nedávno som čítal zaujímavý článok Stevena Benna o charakteristikách silných ľudí. Vyberám:

Ľudia s pevnou vôľou zvládajú svoje závislosti a emócie

Sledujú ich, sú schopní ich realisticky vyhodnocovať a neklamať sami seba, ani okolie. Vedia, že priznať si chybu a zmeniť správanie nie je jednoduché, ale určite je to lepšie, ako pasivita, sebaklam a obkecávanie.

Riešia problémy

Silní ľudia sa odmietajú zapájať do neproduktívnych aktivít. Namiesto toho aby vysedávali, vyplakávali a sťažovali sa na zlý deň, veľký problém, zlého kolegu, nepriazeň osudu, snažia sa skôr prísť na koreň problému a konštruktívne zmeniť veci k lepšiemu.

Uprednostňujú pozitívny náhľad na vec

Mať pozitívne myslenie a byť happy celý čas je určite nemožné. Príliš veľa negativity človeku na druhej strane spoľahlivo zničí život. Naše myšlienky, nápady a postoje nemusia vždy vyjsť, ale vždy je lepšie negativitu nahrádzať konštruktívnym a racionálnym postojom.

Dokážu žiť s druhými, aj sami so sebou

Psychicky silní ľudia sa dokážu mať radi. Dokážu byť sami voči sebe tolerantní a odpúšťať si. Okolo seba rozosievajú skôr príjemnú náladu a optimizmus a dokážu potláčať i vlastné negatívne emócie voči iným. Neprudia, nezávidia, doprajú iným aj to, čo sami nemajú. Sú schopní potlačiť vlastné ego a šíria okolo seba skôr priateľskú tímovú atmosféru. Necicajú energiu z druhých.

Sú asertívni

Prijímajú zodpovednosť za vlastné chovanie, nechovajú sa ako rozmaznané, nerozhodné deti a využívajú všetky prvky asertívneho správania. Odmietajú sa nechať manipulovať, emotívne vydierať, ani si nechať diktovať, či dnešný deň je dobrý alebo zlý. 🙂 Prirodzene sú asertívni aj sami voči druhým.

Vedia nakladať s vlastným časom

Uvedomujú si hodnotu času a preto s ním neplytvajú. Vedia nájsť rovnováhu medzi kariérou, hromadením, gaučovaním, osobnými záujmami, zdravím a vlastným relaxom. Vedia svoj čas hodnotne naplniť.

Pracujú na sebe

Mentálne, duševne i fyzicky. Na svojom osobnom rozvoji, zdraví i sile. Vedia kam smerujú, majú ciele i cestu, ktorá ich k nim dovedie. A vedia aj kriticky zhodnotiť, či je tá cesta správna. Neklamú sami seba. Majú sebadisciplínu a vedia sa koncentrovať na to, čo je podstatné. Neznášajú poasivitu.

Sledujú svoj progres

Robia všetko preto, aby zvýšili svoj potenciál. Poznajú svoje slabiny a s prístupom “žiadne výhovorky” na ich zlepšení krok po kroku pracujú. Skôr než na ospravedlňovanie svojich zlyhaní hľadajú cesty, ktoré im pomôžu pohnúť sa kupredu.

A čo vy. Ako sa sami cítite?

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

7 kopcov 3 jazerá 2021

Zverejnili sme ciele pre 6. ročník turistickej výzvy pre turistov, cyklistov a rodiny s deťmi.
CIELE

Rozhýbte sa s nami

Kardionápravník 2021 Zimná Séria

Kardionápravník 2021

Kardio nápravník 2021 ŠTartujeme zimnou sériou Jubilejný 5. ročník výzvy Kardionápravník práve štartuje Zimnou sériou. Po svojich, na lyžiach alebo na bicykli. Dáme opäť cez zimu obvod zemegule?

VIAC »
7 kopcov 3 jazerá 2021 propozície

7 kopcov 3 jazerá 2021

7 kopcov 3 jazerá 2021 ZSSK restart challenge 7 kopcov 3 jazerá je celoročná turistická výzva pre turistov, cykloturistov a rodiny s deťmi. Každý rok vyhlasujeme 10 turistických

VIAC »
Ďalšie články autora

Radi by ste niečo doplnili? Prihláste sa mailom alebo FB kontom.