Čo robia ľudia s pevnou vôľou inak?

Nedávno som čítal zaujímavý článok Stevena Benna o charakteristikách silných ľudí. Vyberám:

Ľudia s pevnou vôľou zvládajú svoje závislosti a emócie

Sledujú ich, sú schopní ich realisticky vyhodnocovať a neklamať sami seba, ani okolie. Vedia, že priznať si chybu a zmeniť správanie nie je jednoduché, ale určite je to lepšie, ako pasivita, sebaklam a obkecávanie.

Riešia problémy

Silní ľudia sa odmietajú zapájať do neproduktívnych aktivít. Namiesto toho aby vysedávali, vyplakávali a sťažovali sa na zlý deň, veľký problém, zlého kolegu, nepriazeň osudu, snažia sa skôr prísť na koreň problému a konštruktívne zmeniť veci k lepšiemu.

Uprednostňujú pozitívny náhľad na vec

Mať pozitívne myslenie a byť happy celý čas je určite nemožné. Príliš veľa negativity človeku na druhej strane spoľahlivo zničí život. Naše myšlienky, nápady a postoje nemusia vždy vyjsť, ale vždy je lepšie negativitu nahrádzať konštruktívnym a racionálnym postojom.

Dokážu žiť s druhými, aj sami so sebou

Psychicky silní ľudia sa dokážu mať radi. Dokážu byť sami voči sebe tolerantní a odpúšťať si. Okolo seba rozosievajú skôr príjemnú náladu a optimizmus a dokážu potláčať i vlastné negatívne emócie voči iným. Neprudia, nezávidia, doprajú iným aj to, čo sami nemajú. Sú schopní potlačiť vlastné ego a šíria okolo seba skôr priateľskú tímovú atmosféru. Necicajú energiu z druhých.

Sú asertívni

Prijímajú zodpovednosť za vlastné chovanie, nechovajú sa ako rozmaznané, nerozhodné deti a využívajú všetky prvky asertívneho správania. Odmietajú sa nechať manipulovať, emotívne vydierať, ani si nechať diktovať, či dnešný deň je dobrý alebo zlý. 🙂 Prirodzene sú asertívni aj sami voči druhým.

Vedia nakladať s vlastným časom

Uvedomujú si hodnotu času a preto s ním neplytvajú. Vedia nájsť rovnováhu medzi kariérou, hromadením, gaučovaním, osobnými záujmami, zdravím a vlastným relaxom. Vedia svoj čas hodnotne naplniť.

Pracujú na sebe

Mentálne, duševne i fyzicky. Na svojom osobnom rozvoji, zdraví i sile. Vedia kam smerujú, majú ciele i cestu, ktorá ich k nim dovedie. A vedia aj kriticky zhodnotiť, či je tá cesta správna. Neklamú sami seba. Majú sebadisciplínu a vedia sa koncentrovať na to, čo je podstatné. Neznášajú poasivitu.

Sledujú svoj progres

Robia všetko preto, aby zvýšili svoj potenciál. Poznajú svoje slabiny a s prístupom „žiadne výhovorky“ na ich zlepšení krok po kroku pracujú. Skôr než na ospravedlňovanie svojich zlyhaní hľadajú cesty, ktoré im pomôžu pohnúť sa kupredu.

A čo vy. Ako sa sami cítite?

Pošli ďalej
TED Talks
TED Talks

Inšpiratívne. zábavné a neotrelé. TED Talks - záznamy z vystúpení osobností, ktorých myšlienky stojí za to šíriť ďalej.

Articles: 12