Senior

Život v 50-tke nekončí. Pohyb, šport a zdravá životospráva u seniora môže vek, kondiciu, zdravie i kvalitu života seniora výrazne posunúť.