Závislosti

Cigarety, alkohol, mäkké a tvrdé drogy, ale i práca, sex, sociálne siete… Za drogu dnes možno považovať všeličo. Každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské riziko vzniku drogovej závislosti, tvrdenie že: „mne sa to nemôže stať“ prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii. Športom a aktívnym pohybom bojujeme tiež proti závislostiam a drogám. Našim partnerom je nadácia: Život bez závislostí.
Prejsť na začiatok