TED

TED (Technology, Entertainment, Design) je globálna platforma pre šírenie myšlienok a nápadov. Založená v roku 1984. TED organizuje konferencie, na ktorých prezentujú rečníci z rôznych oblastí, ako sú veda, technológia, umenie, podnikanie, vzdelávanie a kultúra. Tieto prezentácie, známe ako „TED Talks“, majú obvykle formát krátkej, silnej a inšpiratívnej reči. Tá sa zaoberá konkrétnou tématikou alebo myšlienkou.

Stali sa veľmi populárnymi online. Sú dostupné na webovej stránke a na platformách ako YouTube. Tieto videá sú prezentácie od známych odborníkov, inovátorov, vedcov, umeleckých osobností a ďalších zaujímavých ľudí, ktorí zdieľajú svoje myšlienky a skúsenosti s celosvetovou komunitou. Týkajú sa rôznych tém. Od vedeckých objavov a technologických inovácií po otázky kultúry, spoločnosti, osobného rozvoja a mnoho ďalších.