Vstupujeme do 8, ročníka turistickej výzvy. Pozrite si najčastejšie otázky a odpovede 7 kopcov 3 jazerá, ktoré sa nás účastníci pýtajú.

Zmeny oproti minulých ročníkom

Až 4 voliteľné ciele z predošlých ročníkov. V súčasnej ťažkej dobe vás nechceme preháňať od cieľu ku cieľu. Chceme aby ste si to užili. Zároveň si uvedomujeme, že mnohé z cieľov ste už absolvovali, preto umožňujeme až 4 voliteľné ciele. Ak vám viac vyhovujú, vyberte si ktorýkoľvek cieľ z predošlých ročníkov.

Výzva je stále viac zážitková a turistická. Mnohé z vysokohorských cieľov nieje možné dosiahnuť bicyklom. Preto sa od tohto ročníka stane bicykel hlavnou cenou pre všetkých účastníkov, ktorí splnia tohtoročné ciele naplno. (Nie voliteľné ciele) Rušíme podmienku dať všetky ciele na bicykli.

Aby sme umožnili zverejnenie fotiek všetkých účastníkov musíme rozšíriť bedeker. Na tento počet stránok sa už ale viac nezmestí. Mnohé fotky účastníkov tiež nemožno publikovať kvôli kvalite (mobily, nízke rozlíšenie,…) a stále viac vás posiela fotky mimo FB. Zvažujeme preto prechod na elektronickú publikáciu a knižnicu najkrajších zážitkov a fotiek priamo na webe restartnisa, ktorá môže mať neobmedzený roszah. Ale o tom sa budeme rozprávať na medailobraní a budeme rešpektovať váš názor.

7 kopcov 3 jazerá

7 kopcov 3 jazerá je celoročná turistická výzva pre turistov, cykloturistov a rodiny s deťmi. Každý rok vyhlasujeme 10 turistických cieľov. Vašou úlohou je zdolať aspoň polovicu z nich. 

Môžete ich zdolať ako turisti, na lyžiach alebo cyklisti. Termín výstupu, partiu i náročnosť trasy si volíte sami. Môžete si uplatniť až 4 voliteľné ciele (žolíky) z predchádzajúcich ročníkov. 

Žolíky: Ak ste cieľ nedávno absolvovali, nezaujal vás alebo si naň netrúfate, môžete ho nahradiť ktorýmkoľvek cieľom z predchádzajúcich ročníkov.

Bonus: Cieľ navyše, ktorý nemusíte splniť ale ak ho dáte, zaráta sa vám.

Zdolanie cieľa zdokumentujete fotografiou z cieľa, ktorú zverejníte vo FB skupine 7 kopcov 3 jazerá, na instagrame alebo u nás mailom.

Štart 1.12. 2022
Posledná registrácia 1. 9. 2023
Koniec výzvy 30. 11. 2023

Základné štartovné 9€ (jednotlivec)
Rodinné štartovné  17€ (rodina s deťmi)
Zľavnené 6€

Mládež, ZŤP, starobní penzisti, kluby a skupiny min. 5 členov. (spoločný e mail)

Ku každému cieľu ponúkame odporúčané trasy. Sú alternatívne členené extra pre turistov, cyklistov aj rodiny s deťmi. Je jedno, ktorú si zvolíte. V odporúčaných trasách nájdete tiež zaujímavosti, atrakcie a ubytovacie tipy v regióne okolo cieľa. Všetky odporúčané trasy postupne zverejňujeme.

Trasy sú podľa fyzickej náročnosti navrhnuté tak, aby si na svoje prišiel kondične náročný športovec, ale aj začiatočník alebo rodina s malými deťmi. Je iba na Vás akú náročnosť výstupu si zvolíte.

Nepretekáme. Chceme vám poskytnúť inšpiráciu na pekný výlet, výkon, zážitok a ukázať zaujímavé miesta.

Ciele zdolávate sami, na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame mať adekvátne poistenie. Účastníci sa zaväzujú dodržiavať pravidlá v národných parkoch a pohybovať sa iba po povolených a vyznačených trasách. Ak si nie ste istí, či trasu zvládnete, spýtajte sa v skupine. Ostatní vám radi poradia. Ak vstupujete do divej prírody, dbajte na bezpečnosť. Najmä ak idete s deťmi. Organizátor neručí za škody, vzniknuté počas výzvy účastníkom ani iným osobám na majetku, ani zdraví. Cyklisti noste prilby.

Oceňujeme na výročnom medailobraní, ktoré sa tradične koná po ukončení v prvý decembrový Mikulášsky víkend. V tomto roku okrem toho plánujeme aj viacero spoločných akcií. 

Každý účastník, ktorý zdolá aspoň polovicu cieľov dostane diplom a medailu. Okrem toho losujeme množstvo vecných cien pre rodiny s deťmi, turistov i cyklistov. Prehľad vyššie. Ambiciózne a výkonnostné výstupy oceníme pohárom. 

Ceny si môžete vyzdvihnúť osobne na medailobraní alebo na akejkoľvek spoločnej akcii, ak nás včas dopredu informujete. Cenu vám môže prevziať aj poverený priateľ, alebo si ju môžte vyzdvihnúť po predchádzajúcej dohode v Bratislave. Umožňujeme aj zaslanie poštou, pokiaľ si uhradíte poštovné a balné. Ceny pre vás uchovávame 3 mesiace po termíne medailobrania. Po tomto termíne už negarantujeme ich prevzatie.

Evidencia cieľov je na stránke Reštartnisa v informačnom systéme. Prihlasujete sa svojím menom a e-mailom, ktorý ste uviedli pri registrácii.

EVIDENCIA CIEĹOV

Fotografie z cieľov zverejňujete a s ostatnými účastníkmi komunikujete v uzavretej FB skupine 7KOPCOV 3JAZERÁ. Tu sa tiež organizuje život, eventy, stretnutia a pod…

Ak nie ste na FB umožníme vám prístup do našej internej siete RESTARTNISA, kam môžete uploadovať fotky a dozviete sa vždy všetko dôležité. Tiež môžte fotku jednoducho zaslať na email.

FB 7 KOPCOV 3 JAZERÁ

Instagram s hashtagmi @restartnisa a #7kopcov3jazera

Musíme zvládnuť všetky ciele spoločne ako skupina? Vonkoncom nie. Platí pravidlo: Skupina spolu aj každý účastník extra. Každý člen skupiny je evidovaný úplne samostatne.

Výhodou je jednoduchšia administratíva, evidencia cieľov a výhodnejšie štartovné. Ceny, medaily a všetko ostatné pre jednotlivcov sú rovnaké. To platí aj pre rodiny s deťmi. Skupina je evidovaná pod jednotným mailom. Pri evidencii cieľov stačí, ak jeden z účastníkov zaškrtne ostatných.

Všetky ciele majú trasy rozdelené podľa náročnosti tak, aby ich zvládla aj rodina s deťmi. Odporúčané trasy pre rodiny majú vyslovene výletný zážitkový charakter. Je jedno, ktorú z trás si zvolíte. Navyše nemusíte zdolať cieľ celý. Neprepínajte sily. Ak sa necítite, kľudne sa otočte. Ráta sa aj ochota vyraziť.

Ak máte akýkoľvek dotaz, nejasnosť alebo podnet, spýtajte sa cez formulár. Toto je jediné miesto, kde garantujeme vybavenie a reakciu. Prichádzajú nám stovky dotazov a nie je možné reagovať na diskusie alebo správy v skupinách, resp. maily.

Zdieľať