Marketing

 Základné marketingové parametre webu

FB Počet generických aktívnych fanúšikov k 31.decembru 2017:

  • priemerná denná návštevnosť stránok/blogu v roku 2017 dosiahla 512 návštev (ročne 186.707)
  • FB stránka REŠTARTNISA: 4844 aktívnych fanúšikov
  • FB stránka SCHUDNEME: 1210 generických aktívnych fanúšikov (stránka je v útlmovom režime)
  • Počet ľudí zapojených do výzvy 7 kopcov, 3 jazerá 2017: 1065 účastníkov (viac ako tretina v skupinách alebo rodiny s deťmi)
  • Počet unikátnych ľudí zapojených aspoň raz do ostatných výziev (Kardionápravník, Plank, Zhadzovačka, Reštart) je 876.  
  • Server má tiež vlastné stránky na sieťach: Google plus, Instagram, Pinterest aj Twitter
  • Najaktívnejšie kanály na komunikáciu s klientom sú E-mail, FB a Instagram
  • Disponujeme živou e-mailovou databázou 12.718 adries Reštartnisa.
  • Práve spúšťame vlastnú bezplatnú aplikáciu pre iOS a Android

Sledovanosť portálu Reštartnisa (návštevy mesiace a dni / metrika wp)

Vývoj priemernej dennej návštevnosti v rokoch

Priemerná denná návštevnosť stránok sa každý rok zdvojnásobuje. V roku 2017 dosiahla 512 návštev denne, z toho 392 unikátnych. (metrika WP, GA)

Vybraté parametre z google analytics:

graf2

Veková skladba návštevníkov

zaujmy