Ako vyzerá Malá Fatra z neba?

360° videomapa. Ako vyzerá Malá Fatra z neba?

Krivánska Fatra alebo Krivánska Malá Fatra

je geomorfologický podcelok Malej Fatry, ktorá sa rozprestiera na sever od rieky Váh. Veľká časť Krivánskej Fatry (22 630 ha) je od 1. apríla 1988 národným parkom. V Krivánskej Fatre sa nachádzajú najvyššie vrcholy Malej Fatry – Veľký Kriváň (1708 m n.m.) a Malý Kriváň (1671 m n.m.), podľa ktorých táto časť dostala svoje pomenovanie.

Najznámejším a snáď najkrajším vrcholom je Veľký Rozsutec (1609 m n.m.). Veľkú časť Krivánskej Fatry tvorí Národný park Malá Fatra. Má bohatú a zachovalú západokarpatskú prírodu. Pestré geologické zloženie a značná relatívna výška pohoria podmieňuje existenciu bohatstva flóry a fauny a pestrosť foriem reliéfu. Krivánska Fatra patrí medzi najvýznamnejšie slovenské turistické oblasti.

Vďaka leteckému tímu CBS si teraz môžete túto nádheru interaktívne pozrieť. Natáčaním myšou do strán si prezrite celé pohorie.

Krivánska Malá Fatra z neba

Viete kde je Slovenské múzeum máp?

Robí vám problém čítať z mapy alebo neviete pochopiť vrstevnice? Vyskúšať si výrobu máp či obdivovať staré mapy z 19. storočia? To všetko môžete skúsiť v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici.

Vzácne historické mapy

V zbierkovom fonde múzea máp sa nachádzajú mapové diela z rôzneho obdobia. Či už z Rakúsko-Uhorska, z čias vojenského mapovania, alebo tu nájdete mapy Československa i ďalšie zbierkové predmety z obdobia 20. storočia.  

Slovenské múzeum máp Kynceľová
Vzácne historické mapy
Vzácne historické papierové mapy vs. interaktívne pomôcky pre vytvorenie mapy
Slovenské múzeum máp Kynceľová
pieskové interaktívne 3d mapy

Medzi tajné mapové diela patrí aj napríklad Atlas Nemeckej spolkovej republiky, ktorý obsahuje 85 tajných mapových listov slúžiacich pre potreby armády. Vzácne mapové listy z čias Rakúsko- Uhorska približujú to, ako okolité krajiny vyzerali v 19. storočí. Väčšina máp boli zobrazované s nemeckým názvoslovím. Múzeum nie je zaujímavé len z pohľadu zbierkových predmetov rôznych typov historických máp.

Je jedinečné najmä formou, akou je zriadené. Návštevníkom umožňuje nazrieť do sveta geografie a kartografie netradičnými interaktívnymi formami. Nájdete v ňom bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné spôsoby, akými sa mapy vytvárajú. Vďaka výdobytkom špičkových technológií a interaktívnych didaktických pomôcok pre vzdelávanie návštevníci zistia, aká zábavná môže byť geografia.

Slovenské múzeum máp Kynceľová

„Srdečne vás touto cestou pozývame na prehliadku expozície Slovenského múzea máp, ktorá návštevníkovi priblíži prácu kartografov a vývoj mapovania na slovenskom území. Tým mladším ukážeme, ako môžu vlastnými rukami prenášať hory a doliny v pieskovom virtuálnom modeli.

približuje kurátorka múzea Andrea Farkašová.

Slovenské múzeum máp Kynceľová
Interiér múzea
Tip, ako užitočne stráviť čas s deťmi

Ako sa vytvára mapa, ako sa čítajú vrstevnice v turistickej mape, či vytvoriť si vlastný 3D model mapy z priesku. To všetko môžete v Slovenskom múzeu máp. Nenudia sa v ňom ani dospelí ani tí najmenší. 🙂

Pošli ďalej
CBS Slovensko z neba
CBS Slovensko z neba

Vydavateľ turistických máp VKU a knižná edícia Čarovné Slovensko a Slovensko z neba.

Articles: 2