Čo robiť ak všetci tvoji spolupracovníci pijú

Vnímanie kamarátskeho vzťahu s tvojimi kolegami je dôležitý aspekt súvisiaci s tým, či si vo svojej práci spokojný alebo nie. Čo robiť ak všetci tvoji spolupracovníci pijú. Podľa istej štúdie zohráva spokojnosť na pracovisku obrovskú rolu v produktivite práce. Ak chceš byť na svojom pracovisku čo najvýkonnejší, potrebuješ nájsť spolu s kolegami spoločnú pôdu. Pre ľudí, ktorí sú triezvi, to môže byť zložité, pretože niekedy tá spoločná pôda zahŕňa pitie či iný druh látkového užívania.

V tomto príspevku má však prioritu alkohol. Od spoločnej účasti na „šťastnej hodinke“ až po dovolenkové párty, ktorých hlavnou súčasťou je pitie, sa môže zdať ťažké zapadnúť medzi kolegov v prípade, že nepiješ. Aby sme túto dilemu ešte viac prehĺbili, existujú aj také pracoviská, ktoré pitie na pracovisku tolerujú – napr. počas osláv, na konci smeny či „kvôli tvorivosti“. Možno táto stratégia pre niekoho funguje, no pre tých, ktorí nepijú, môže spôsobiť ešte hlbšie odcudzenie.

Ak spadáš práve do tej druhej kategórie, pravdepodobne vieš, že zvládanie tvojej závislosti na pracovisku nie je vždy ľahké, pretože – jednoducho – nie je to ľahké. Nasledujúce tipy ti môžu pomôcť vytvoriť a udržať pozitívny priestor pre seba na tvojom pracovisku a s tvojimi kolegami bez toho, aby si kompromitoval svoje hodnoty či záväzok triezvosti.

Buď jasný

Jasne svojim kolegom povedz, že nepiješ. Čím skôr sa táto vedomosť stane jasnou, tým menej to budeš vnímať ako tajomstvo alebo niečo, za čo by si sa mal hanbiť. Buď na svoju triezvosť hrdý a hneď im to oznám, aby si sa uchránil pred množstvom ponúk na pitie, ktoré by si v opačnom prípade musel odmietať čudnými spôsobmi.

Buď „cool“

Z komunikovania tvojej triezvosti kolegom nemusíš robiť vedu, aj keď pre teba to je veľmi podstatná vec. Ak chceš mať so svojimi kolegami pozitívny a blízky vzťah, je dôležité, aby tí, čo popíjajú, nemali pocit, že ich za to odsudzuješ. Najlepšia vec, akú môžeš robiť, je príležitostne hovoriť o svojej triezvosti a jednoznačne vyjadriť, že ich nesúdiš kvôli tomu, že oni sa rozhodli ináč.

Buď stručný

Jasne svojim kolegom povedať, že nepiješ a tak to zostane, je jedna vec. Niečo úplne iné je zapájať sa do dlhých a potenciálne ponižujúcich príbehov o tom, čo si robil či povedal, keď si pil či užíval v čase, ktorý ťa viedol k rozhodnutiu prestať s tým. Odhaliť príliš veľa osobných informácií o svojej triezvosti môže spôsobiť, že tvoji kolegovia (alebo zamestnávateľ) sa budú cítiť čudne. Každý môže vedieť, že si triezvy, no znervózňujúce podrobnosti si nechaj pre svojich najbližších priateľov (z ktorých niektorí môžu byť tvoji kolegovia a v tom prípade tvoria výnimku).

Buď presvedčivý

Nedovoľ, aby niekto spochybňoval tvoje rozhodnutie byť triezvym. Vo svojom najhlbšom vnútri vedz, že toto rozhodnutie je pre teba to správne a nedaj sa vyviesť z miery skutočnosťou, že pre iných triezvosť správna či nevyhnutná byť nemusí. Dôveruj samému sebe, že robíš to, čo je najlepšie pre tvoj život, tvoju myseľ a tvoje telo. A ak si chceš vo vzťahu ku kolegom stanoviť hranice, pokiaľ ide o tvoju ochotu zdržiavať sa v prítomnosti alkoholu, buď v tomto rozhovore jasný, coolový, stručný a presvedčivý.

Buď pestrý

Hoci vzťah medzi pitím a triezvosťou je čierno-biely, spôsob, akým definuje tvoju osobnosť a to, kým si, čiernobiely nie je, preto sa nepovažuj za nijaký extrém. Hoci tvoji kolegovia toto s tebou nemusia zdieľať, ukáž im celú svoju pestrosť, aby mali možnosť nadviazať vzťah s inými tvojimi stránkami. Rozprávaj o tom, čo ťa zaujíma v oblasti hudby či filmov, pozvi svojich kolegov na túru, daj si na svoj pracovný stôl fotku svojho psa … nech máš akékoľvek záujmy, nech ich je vidieť! Alkohol a drogy definujú iba záujem závislých. Väčšina ľudí, ktorí nie sú abstinenti, ale nie sú ani závislí, nebudú mať problém zapájať sa s tebou do iných aktivít, ktoré ich zaujímajú.

Zdroj: Život bez závislosti

vymenil som alkohol za endorfíny a robí mi to dobre 

Ďalšie články o závislostiach tu

Pošli ďalej
Život bez závislosti
Život bez závislosti

Nezisková organizácia Život bez závislostí považuje za svoj cieľ v spolupráci s jednotlivcami a inými organizáciami prerušovať cyklus závislostí v rodinách.

Articles: 17