Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Na Záhorí v Kopčanoch môžete objaviť dve mimoriadne zaujímavé miesta.

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Vznik: 9. – 10. storočie

Predrománsky jednoloďový kostolík s kvadratickou apsidou

História: Kostolík bol postavený zrejme niekedy v priebehu 9. alebo 10. storočia neďaleko areálu mikulčického hradiska, ktoré leží len 2 km západne pri ceste vedúcej na východ do Nitrianska. Južne od kostola sa nachádza opevnený areál zrejme veľmožského dvorca z veľkomoravského obdobia. Stavebne išlo o neveľký objekt jednoduchej dispozície s pozdĺžnou loďou a nepravidelnou kvadratickou apsidou, aké boli v Európe rozšírené už od 8. storočia. Apsida a možno i loď boli zaklenuté jednoduchou valenou klenbou. Zrejme nešlo o bežný kostolík, keďže archeológovia odkryli zvyšky západnej dvojpriestorovej predsiene (nartexu) obdĺžnikového pôdorysu, ktorá bola ku kostolíku dodatočne pristavaná.

Kostolík patrí medzi najhodnotnejšie a najmalebnejšie sakrálne pamiatky na Slovensku. – Ide o jeden z najstarších zachovaných kostolov na Slovensku a radí sa medzi významné pamiatky (po)veľkomoravskej architektúry.

Až do roku 1994 bol považovaný za málo zaujímavý gotický objekt zo 14. storočia. – O možnom staršom pôvode svedčili len indície. Gotický portál sa nenachádza v strede západného priečelia, ale je mierne vyosený. Ku kostolíku sa konali púte na sviatok sv. Margity Antiochijskej 13. júla, hoci tento dátum sa slávil len do 12. storočia a neskôr bol posunutý na 20. júla. – Datovanie jeho vzniku nie je stále ustálené, na základe nálezu hrobov s VM inventárom v roku 2004 bol objekt datovaný do obdobia poslednej štvrtiny 9. storočia. Analýzy dreva nájdeného v murive (dendrochronologické datovanie stanovilo vek najmladšieho letokruhu na 951 p. Kr.) dokladajú čas vzniku stavby niekedy začiatkom druhej polovice 10. storočia. Ďalšie analýzy už majú ale opäť potvrdzovať 9. storočie.

Kačenáreň v Kopčanoch

zabudnutý historický objekt na Záhorí. Kačenáreň v Kopčanoch patrí k zabudnutým historickým objektom Záhoria.

Stručná história Kačenárne:

Objekt Kačenáreň má pomerne dlhú históriu. Siaha totiž do roku 1736, keď v tejto lokalite z iniciatívy cisára Karola III. vznikol žrebčín Štít. Okrem neho vznikol aj rybník, konkrétne za účelom odchytu divých kačíc. K nemu bol postavený aj objekt Kačenárne. Neskôr v roku 1759 bol tunajší rybník rozšírený na plochu 3000m². Všetky objekty (Kačenáreň, žrebčín a zámok v Holíči) mali k dispozícii veľmi kvalitné logistické spojenie. Vtedajšie cestné spojenie sa až na priamu cestu medzi Kačenárňou a zámkom zachovalo dodnes.

Ako fungoval odchyt kačíc?

Rybník disponoval sústavou kanálov, nad ktorými boli rozložené siete. Bol používaný tzv. holandský spôsob prípravy sietí. Všetky súčasti systému, boli maskované rákosím. Všetko fungovalo k spokojnosti, nakoľko prevádzka Kačenárne trvala úctyhodných 182 rokov t.j. až do roku 1918. Tunajší odchyt kačíc predstavoval zaujímavú turistickú atrakciu, avšak dnes sú rybníky i budova v rozklade.

Klub slovenských turistov – KST

7 kopcov 3 jazerá 2024

ZSSK RESTART CHALLENGE

7 kopcov 3 jazerá 2024

Pozri si ciele 9. ročníka turistickej výzvy. Výhodné rodinné štartovné.

Pošli ďalej
Tomáš Grman
Tomáš Grman

Tomáš Grman (grmi_adventures) milovník prírody, turistiky, pamiatok a dobrodružstva. Tvorca prezentačno-dokumentárnych videí z pohybu a dobrodružstiev v prírode, dlhoročný predseda turistického klubu KST KROKO-VELO a administrátor sociálnych sietí Klubu slovenských turistov (KST).

Articles: 4