Otestujte sa s MAKSom

Hoci matika nie je v škole dvakrát obľúbená, úlohy matematickej súťaže MAKS vo voľnom čase dobrovoľne riešia tisícky detí. A to už neuveriteľných 30 ROKOV! Skúste, ako by ste v MAKSovi dopadli vy. 🙂

Test spustíte kliknutím na tlačítko ĎALEJ.

Výsledky

Super! Máte náš obdiv.

zvládli ste to lepšie ako 70 % ostatných. Test pripravila TALENTÍDA. Celoročná matematická súťaž MAKS pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG práve štartuje. Úlohy 1. kola a všetko o súťaži už je na stránke. Kto nechce zmeškať šancu stať sa MAKSiHviezdou alebo MAKSiFrajerom, mal by sa do 2. 10. 2023 prihlásiť a vyplniť elektronický odpovedník.

Dnes nebol Váš deň.

Skúste znova. Test pripravila TALENTÍDA.

Celoročná matematická súťaž MAKS pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG práve štartuje. Úlohy 1. kola a všetko o súťaži už je na stránke. Kto nechce zmeškať šancu stať sa MAKSiHviezdou alebo MAKSiFrajerom, mal by sa do 2. 10. 2023 prihlásiť a vyplniť elektronický odpovedník.

Ďalej

#1. Na parkovisku je 400 parkovacích miest. Dve pätiny z nich sú určené pre au­to­busy. Včera boli obsadené tri štvrtiny parkoviska, pričom z miest na au­to­bu­sy bola polovica voľná.
Koľko voľných miest bolo na parkovisku pre osob­­né autá? ? Parkovisko

Ďalej

#2. V škole chcú vydláždiť podlahu herne, ktorá má tvar štvorca so stranou dlhou 6 m. V obchode ponúkajú tri druhy dlaždíc vhodné do školy – žlté, zelené a hnedé. Architekt navrhol, aby sa podlaha vydlážila iba po obvode (obr.) a zvyšok podlahy sa zatrel farbou. Riaditeľ školy nesúhlasil. Chce celú podlahu vydlážiť iba zelenými dlaždicami.
Koľko zelených dlaždíc potrebujú na vydláždenie celej podlahy? ? Herňa

Ďalej

#3. Lenka bola na silvestrovskej lyžovačke. Aby odhadla, koľ­kokrát sa za deň zvezie, odmerala si čas od prvého nasadnutia na la­nov­ku po druhé, aj od druhého nasadnutia po tretie. S prekvapením zistila, že vždy jej to trvalo presne 15 minút. A to nejedla, nepila, len sa vyviezla ho­re la­nov­­kou, zviezla sa na lyžiach dole kopcom a hneď sa postavila znovu do ra­du. Pr­výkrát išla hore sedačkou číslo 23, druhýkrát sedačkou číslo 64 a tre­­tí­krát sedačkou číslo 9.
Koľ­ko sedačiek mala lanovka? ? lyžovačka

Ďalej

#4. Šimon položil na stôl tri rovnaké kocky. (obr.)
Aký je súčet čísel na stenách, ktorými sa kocky dotýkajú stola? ? Kocky

Maks test 2023

Ďalej

#5. Do semifinále logickej olympiády sa dostalo osem súťažiacich. Na tričkách mali čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, každý mal jedno číslo. Na pokyn rozhodcu sa mali rozdeliť do dvoch skupín tak, aby v každej skupine mali rovnaký súčet čísel na tričkách. Nastalo veľké dohadovanie, lebo rozdelení bolo viac.
Koľkými rôznymi spôsobmi sa mohli rozdeliť do dvoch skupín? ? Logická olympiáda

Koniec

Pošli ďalej
Ľudmila Burjanová
Ľudmila Burjanová

Ľudmila Burjanová, bývalá učiteľka matematiky, si dnes so svojím tímom Talentídy prostredníctvom školských súťaží plní sen – rozvíjať v deťoch logické myslenie, tvorivosť, radosť z objavovania a rozmýšľania.
Súťaže MAKS, MAKSÍK a MATEMATICKÝ KLOKAN majú za cieľ nadchnúť deti pre matematiku a ukázať im ju z tej zábavnejšej stránky.
Súťaže VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality show sú pre žiakov všetkých vekových kategórií šancou ukázať, ako sa orientujú vo svete okolo nás.

Articles: 10