Prečo používame popieranie reality ako obranný mechanizmus

Popieranie je pre každého bezpečnostná sieť. Keď nás premáhajú problémy, popierame ich. Keď čelíme situáciám, ktoré sa nám nepáčia, popierame ich.

Popieranie je konštrukt, ktorý je pevne zabudovaný v našej kultúre od narodenia až po smrť. Tento konštrukt nás má chrániť pred krutou realitou, ktorej by sme radšej nečelili. Preto ho môžeme vnímať ako ochranu ega, ktorá zastrešuje dotyčného pred pravdou, ktorú nevie zvládať. Môže to platiť najmä pre závislých ľudí, alkoholikov, narkomanov, fajčiarov, workohoholikov, užívateľov sociálnych sietí ale tiež hejterov a konšpirátorov. (čo sú tiež len iné formy závislosti)

Popieranie závislosti

Ako koncept používaný v liečbe návykových a závislostných porúch „popieranie“ začalo byť populárne na začiatku osemdesiatych rokov, keď sa o závislostiach začalo hovoriť oveľa otvorenejšie. Používalo sa na opis popierania závislého konania a s tým súvisiacich problémov.

Všetci poznáme slogany a frázy o popieraní

Popieranie znamená, že človek sa snaží zo života a svojho ega vytesnať všetky kritické a nekomfortné aspekty. Priame popieranie aktívnej závislosti často zahŕňa:

  • Nazeranie na popieranie ako na problém, ktorý majú všetci.
  • Bagatelizovanie problému s poukazovaním na iných (áno, ale…)
  • Obviňovanie iných okolo nás, ktorí na naše správanie poukazujú
  • Vyjednávanie za účelom zmiernenia dopadu nášho konania a závislosti.

Všetko toto je snahou ochrániť svoj postoj a konanie, a obrniť svoje ego pred prijatím reality so snahou udržať terajšie status quo.

Popieranie ako obranný mechanizmus

Hoci je všetkým v okolí závislého jasné, že jeho závislosť sa mu vymyká spod kontroly, naďalej tomu bude odolávať všetkými zbraňami, ktoré má k dispozícii. Na tejto križovatke môže byť jeho najspoľahlivejším argumentom popieranie všetkých problémov, ktoré závislosť spôsobuje jemu a tiež sociálnemu prostrediu, v ktorom sa pohybuje.

Prečo používame popieranie reality?

Preto hoci toto slovo môže v súčasnosti vyznievať banálne, je dôležité pamätať na útechu, ktorú závislý nachádza v používaní tejto starej zbrane pre svoje zdanlivé prežitie.

Zdroj: https://www.soberrecovery.com/recovery/denial-in-early-recovery/

Pošli ďalej
Život bez závislosti
Život bez závislosti

Nezisková organizácia Život bez závislostí považuje za svoj cieľ v spolupráci s jednotlivcami a inými organizáciami prerušovať cyklus závislostí v rodinách.

Articles: 17