SKLÁDIA Pochod sklamaných diaľkoplazov 2019

OBLASTNOM KALENDÁRI MALÉ KARPATY A OKOLIE PRE ROK 2019 SA VYSKYTLA NEMILÁ ZÁLEŽITOSŤ V TERMÍNOVANÍ DVOCH VÝZNAMNÝCH BRATISLAVSKÝCH PODUJATÍ… BARBORY A SKLÁDIE A PIŠTA SLÁDEČEK  BOL ROZHODNUTÝ SKLÁDIU PRE ROK 2019 NEKONAŤ A ŽE KONČÍ ASI NADOBRO, ČO BY BOLA VEEEĽKÁ ŠKODA.

SKLÁDIA 2019 bude v nedeľu 8.12.2019

Tak po vzájomnom dohovore s Pištom Sládečkom spropagúvam preloženie SKLÁDIE 2019 na nedeľu po Barbore a tu nižšie je „povestný“ text o trase POCHODU SKLÁDIA,  t. j. Pochodu sklamaných diaľkoplazov, ktorý je každý rok iný – jedinečný 🙂 J (Jozef Junas)

Milé turistické Nezmarky, Nezmarovia, Nezmaričky a Nezmarčekovia.

Zvem Vás tak preto, lebo osoba tá/alebo osoba ten/ktorá/ktorý/ po zrejme učvachtanej sobotňajšej Barbore je schopná  / schopný / svoje prepotené , premrznuté a zničené telo dopraviť na druhý deň na štart SKLADIE , ktorá poslúži k ďalšej jeho devastácii si zaslúži veľké „N“. Možno ku kladu nedeľňajšej akcie poslúži pokus o podvihnutie unaveného, po česky mdlého ducha zaujímavosťami , ktoré sa na variabilne vytýčenej trase môžu vyskytovať. Pretože už viete v ktorý deň sa akcia koná….v nedeľu 8.12., môžem prikročiť k vysvetleniu,prečo sa koná vtedy a nie inokedy a tí, ktorí prídu na štart sa možná dozvedia aj to, prečo tam a nie inde. Lebo alternatív bolo dosť a medzi nimi jedna veľmi atraktívna a lákavá , ale diaľkoplazecké konzílium sa s plnou vážnosťou rozhodlo ponechať túto možnosť na ďalší tj posledný ročník SKLADIE a to z dôvodu pochybovania o tom, že by ste boli schopné/schopní/ deň po Barbore sa vytrepať z teplej postele na ranný vlak o šiestej. A teraz ešte dlžím zdôvodnenie, prečo sa SKLADIA koná netradične v nedeľu 8. 12. 2019.  Je to z dôvodu toho, že  Barbora a SKLADIA sa v diaľkoplazeckom kalendári „akosik“ nie mojou vinou ocitli v ten istý deň.  Z toho vyplynulo , že keď sa pozvánka na Skladiu  rozdá na Barbore, tak sa počet účastníkov SKLADIE bude rovnať nule tj.“ O“,  pretože aj ja chcem ísť na Barboru , lebo to organizujú moji kamaráti Zuzka a Vladko. Otázka je, kde urobili súdruhovia z NDR chybu. A ďalej to neriešim.

A teraz trochu o tom  ako bude pravdepodobne prebiehať pochod .Stretneme sa na určenom mieste v určený čas  a začneme chodiť. Najprv cez koľajnice potom do kopca a tam minieme jaskyňu, ktorú sa mi doteraz nepodarilo nájsť. Prejdeme po lese, ktorý počas inkvizície patril jezuitom. Potom si tam za totality kadekto postavil chatku.  Pozrieme si románsky kostol prerobený na barokový a pozrieme sa ako sa prerába dedinské námestie. V tejto dedine sa prerába skoro všetko. Aj krčma. Je však tu ešte niekoľko zaujímavostí. Na autentickom mieste si môžete zakričať „ Ave caesar“ .Marcusa Aurelia to určite poteší. Inde zase môžete hulákať „Vivat Cisár“. Ferenc Jóska bude rád. A nájdeme aj miesto kde si môžeme v tichosti zamrmlať „ Česť práci“. Aj to niekoho poteší,  Na trase sú  aj prírodné zaujímavosti. Môžeme pobudnúť v Štokerauskej vápenke,Múzeum minerálov a dokonca aj v trampskej osade. A čo nám ešte ostalo na výber. Snáď nejaké treťohory, predslovanské pohrebište, kaverny spred Veľkej vojny a Pivo v cieli. Dovoľujem si na záver poznamenať , že v okruhu 2 km je možnosť dosahu MHD.

Štart SKLADIE

je v meste , ktoré sa onehdy volalo aj Wilsonovo Město, tak ako Saigon je teraz Ho Či Minovo Město. (Teda štart v Bratislave). No u Slovákov sa to neujalo. A sem odchádza vlak z Trnavy o7,55 hod z Dunajskej Stredy o 7.50 hod., MHD odchádza od SAV /od stanice jedinou možnou cestou k prvej križovatke, cez nadchod pre peších, stanovište na ľavej strane cesty od stanice/ autobus č. 83 výstup na zastávke Damborského, lístok 15-minutový. Autobus chodí každých 10 minút. Štart je od 9,00 hod do 9,33 hod. Dúfam, že účasť bude aspoň 5 slovom päť turistov mimo mňa. Za odmenu dostanete historický diplom, ktorý Vám pripomenie krásne totalitné časy, keď Steboli ešte mladí. Pre narodených po r. 1989 to bude 33 – ročný originál , ktorý už nikde okrem tohoto pochodu nezoženiete, to nie je PR lákadlo ale fakt.

Dohovoril resp. dopísal som.  Howgh.

JUŠTE SOSLA v. r.

viac info u Jozefa 0911 084999

Kardionápravník

Kardionápravník 2024

Po svojich alebo na bicykli. Rozhýbeme ťa. Nakazíme ťa endorfínom, pohybom a zdravým životným štýlom.

Pošli ďalej
Redakcia Reštartnisa
Redakcia Reštartnisa

Články z redakčného stola Reštartnisa, (poväčšine informačného charakteru) na ktorom sa zvyčajne podieľa aj viac členov redakčného tímu.

Articles: 77