Čergov

Pohorie Čergov (staršie Čerchov) sa rozkladá v severnej časti Slovenska. Na východných svahoch Čergova pramení rieka Topľa a jej mnohé prítoky, potoky a riečky zo západnej strany tvoria prítoky rieky Torysa.

K najkrajším a najhodnotnejším častiam Čergova sa radí Čergovský Minčol, Livovská jelšina, Fintické svahy a Hradová hora. Nájdete tu tiež zrúcaniny Hanigovského a Kamenického hradu.