Slovinsko

tiesňava Vintgar

Tiesňava Vintgar

V rámci Slovinska patrí do povinnej turistiky aj tiesňava Vintgar. Prechádza ponad rieku Radovnu až k vodopádu Śum.