Základný test na obezitu

Často som konfrontovaný otázkami, či existuje nejaká presná hranica, kedy by sa mal človek s nadváhou zamyslieť a niečo so…

Redakcia Reštartnisa
Redakcia Reštartnisa
5 030 views, Add Comment

Otestujte sa

Strava v rozhodujúcej miere ovplyvňuje Vašu nadváhu. Skúste sa otestovať, koľko toho o správnej životospráve viete…

Ertl Peter
Ertl Peter
Návštev: 554, 2 komentáre