Články Currently viewing the tag: "Talentída"

Máte na to, aby ste správne zodpovedali otázky, ktoré riešia žiaci druhého stupňa na základnej škole? Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete pre žiakov základných a stredných škôl. Každoročne sa do nej zapája viac ako…(Read More)

Matika nie je v škole dvakrát obľúbená. Napriek tomu matematické úlohy súťaže MAKS vo voľnom čase dobrovoľne riešia stovky detí. Žiaci 5. – 8. ročníka ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií vyriešia ročne osem kôl zaujímavých netradi…(Read More)

  Úlohy najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan rieši každoročne šesť miliónov žiakov na štyroch kontinentoch. Na Slovensku v marci prebehne už jeho dvadsiatyprvý ročník. Klokanovské úlohy doteraz riešilo 1 260 400 slovenských žiakov.  Ochutnajte aj vy, ak…(Read More)