Miroslav Druga: Narodený v znamení rybára

Autor knihy Miroslav Druga je vášnivým rybárom, ktorý si v nej spomína na svoje rybárske začiatky a dobrodružstvá pri vode, ktoré pútavo opisuje. Kniha Narodený v znamení rybára je určená pre všetky generácie. Tým, že jednotlivé príbehy nie sú zamerané len na samotný rybolov, radosť spravia každému, kto miluje slovenskú prírodu a prechádzky v nej.

Koncom júla tohto roku došlo k jednej z najväčších katastrof na rieke Hron. Pri obci Budča v dôsledku havárie bioplynovej stanice sa únikom digestátu do rieky zhoršila kvalita vody natoľko, že došlo k početnému úhynu 24 druhov rýb. Viac než 30 km úsek rieky zostal bez života. Preto sa v súčasnosti získavajú nemalé finančné prostriedky na nákup, vysádzanie rybej násady všetkých vyhynutých druhov rýb a ich ochranu.

Miroslav Druga: Narodený v znamení rybára

Tomuto činu sa rozhodli pomôcť aj vydavatelia z Kynceľovej pri Banskej Bystrici vydaním jedinečnej knihy. Kniha Narodený v znamení rybára je knihou krátkych príbehov z rybárskeho života autora Miroslava Drugu. Pri písaní jednotlivých kapitol knihy získal autor veľmi hodnotné recenzie na svoju prácu od známych osobností spoločenského života. Za všetkých možno spomenúť Mgr. Fedora Mikoviča, známeho literárneho publicistu a bývalého redaktora slovenského rozhlasu.

Častokrát sa nám rybárom ľudia vysmievajú ako tichým bláznom a nechápu túto našu záľubu. Možno práve vďaka týmto riadkom dostanú chuť stať sa trpezlivejšími, pokojnejšími a všímavejšími osobnosťami, aj keď sa nestanú hneď rybármi“

hovorí Miroslav Druga, autor knihy.

Ilustrácie v knihe budú maľované technikou digitálnej maľby. Ide o ručnú maľbu, ktorá však neprebieha štetcom na plátno, ale pomocou grafického tabletu a dotykového pera. Moderný spôsob maľby vytvára mladá, len 18-ročná talentovaná študentka Súkromného gymnázia v Banskej Bystrici, Bianka Horáčeková. Podľa slov Miroslava Drugu je kniha určená nielen pre deti a mládež, ale rovnako tak pre všetky generácie milovníkov slovenskej prírody.

Keďže chceme písať v zadnej časti knihy krátke PR články aj o školách, ktoré učia naše deti k láske k prírode, príbehy budú vďaka ilustráciám pre mladých čitateľov krajšie a pútavejšie“

dopĺňa Miroslav Druga

Vydaním tejto pre čitateľov jedinečnej, ilustrovanej knihy chce vydavateľstvo CBS pomôcť miestnej organizácii slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom, ktorá sa snaží vrátiť život rieke Hron.

Pošli ďalej
Dobré čítanie
Dobré čítanie

Dobré knihy ktoré nás inšpirovali, zaujali a chceme ich odporučiť ďalej.

Articles: 7