Brhlovce

Brhlovce ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline riečky Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m. Nachádzajú sa vzdušnou čiarou približne 10 km východne od Levíc.

Skalné obydlia vytesané do tufu s pivnicami, letnými kuchyňami a maštaľami sú hlavnou atrakciou. Miestne podložie z ľahko opracovateľných tufov a tufitov umožnilo obyvateľom využívať tieto priestory, vďaka príjemnej klíme aj k obytným účelom. Lokálna tradícia hovorí, že priestory v skalách boli využívané ako úkryty pri tureckých útokoch. Je možné, že tieto priestory boli obývané ešte v skoršom období. Obec je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry.