Cerová vrchovina

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Pohorie Cerovej vrchoviny patrí medzi najmladšie pohoria na Slovensku.

CHKO Cerová vrchovina leží na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. Rozkladá sa na území geomorfologického celku Cerová vrchovina v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Zo západu do nej zasahuje Ipeľská kotlina a z východu Rimavská kotlina. Čo sa týka pohorí, zo západu je ohraničená Krupinskou planinou, zo severozápadu Javorím a zo severu Stolickými vrchmi.