Český kras

Chránená krajinná oblasť Český kras bola vyhlásená v roku 1972 na rozlohe 128 km² na ochranu najcennejšej časti barrandienskej panvy. Nachádza sa medzi Prahou (Radotínom) a juhom Berouna.