jaskyne

Slovensko je známe mnohými jaskyňami, ktoré patria medzi najkrajšie v Európe. Celkovo má Slovensko viac ako 7 200 jaskýň, pričom zhruba 400 z nich sú považované za turisticky prístupné. Niektoré z najznámejších jaskýň na Slovensku zahŕňajú jaskyňu Domica, Ochtinskú Aragonitovú jaskyňu, Demänovskú ľadovú jaskyňu, či tú tatranskú, Beliansku. Jaskyne priťahujú ročne tisíce návštevníkov, aj preto sme ich už niekoľkokrát zaradili medzi ciele výzvy 7 kopcov 3 jazerá. Ale radi vám sprostredkujeme aj zážitky z jaskýň v zahraničí.