zamyslenia

Inšpirujúce úvahy a zamyslenia na tému kvality života. Eseje, rozhovory a príbehy dotvárajúce snahu restartnisa.sk o zlepšenie kvality života jednotlivca.

Chceme sa venovať témam zdravia, aktívneho pohybu, slušnosti, vzdelania, tolerancie, kritického myslenia, zlepšenia kvality života jedinca, tiež ekológii a dlhodobej udržateľnosti.

Nie je nám jedno v akom stave svet po sebe zanecháme.