restart

Nakazíme ťa endorfínmi, pohybom a dobrou náladou. Ukážeme ti skryté krásy športu v každom veku. Všetko o programe restart. Reštartni sa s nami.