Expert geniality show

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. Aj naše deti sa jej zúčastnili.

Expert

Súťaž Expert je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúknutých. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúka Talentída dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Vedomostný kvíz Expert

Pripravili sme pre vás sériu testov z rôznych tém Expert Geniality show formou bezplatných kvízov. Žiadna registrácia, výsledky obratom. 10 otázok ku každej téme by ste mali zvládnuť do 10 minút. 🙂

Pošli ďalej
Testy a Kvízy
Testy a Kvízy

Vedomostné testy a kvízy o Slovensku. Online testy pre dospelých i deti. Vedomostné testy. Bezplatne sa otestuj. Výsledky ihneď.

Articles: 18