Domica a jaskyne Slovenského krasu výlety turistika cyklotrasy

Predstavujeme jaskyňu Domica a jaskyne Slovenského krasu.

Jaskyne Slovenského krasu


Jaskyňa Domica

Domica – najväčšia jaskyňa Slovenského krasu je zaradená medzi jaskyne svetového významu.

Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 368 m. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926.

Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. Domica predstavuje typ riečnej jaskyne v zrelom až staršom štádiu vývoja

Jaskyňa Domica sa nachádza v južnom svahu Silickej planiny na území obce Dlhá Ves asi 10 km juhovýchodne od Plešivca 2 km od štátnej hranice s Maďarskom. Z Rožňavy cez Plešivec smer Domica – 25 km. Najbližšia autobusová zastávka je Kečovo, Domica

Odporučenie: určite s plavbou ak sa dá, zväčša nieje voda

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jaskyňa je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka.

V jaskyni nachádzame tri generácie aragonitu, prvá z nich má 121 až 138-tisíc rokov.

Priestory Ochtinskej aragonitovej jaskyne vznikli činnosťou atmosferických vôd v kryštalických vápencoch. V týchto podzemných dutinách sa neskôr vytvorila aragonitová výzdoba (známy je najmä útvar Srdce Hrádku), ktorá svojou krásnou výzdobou vo forme ihlíc, trsov, kríčkov, hrotov a sĺnc, je jedinečným prírodným javom. Jej biela farba kontrastuje s modravým pozadím vápencov.

Ochtinská aragonitová jaskyňa je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Autobusom: najbližšia zastávka Gočaltovo, Hrádok
Autom: z Rožňavy cez Štítnik smer Jelšava – 25 km

Gombasecká jaskyňa

V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Na prehliadkovej trase sa návštevník Gombaseckej jaskyne môže stretnúť najmä s tenkými, dutými sintrovými brčkami, ktoré sú tu vytvorené a zachované v takom rozsahu, ako v žiadnej inej jaskyni na Slovensku. Okrem toho sa tu vyskytujú aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne náteky a kôry.

Silická planina: odporúčané turistické trasy/ cyklotrasy
Gombasecká jaskyňa

Ako sa tam dostať:
Autobusom: autobus Slavec, rázcestie Silica. Potom sa treba napojiť na žltú turistickú značku, ktorá ide zo Slavca k jaskyni a na Jablonovské sedlo. K jaskyni to je asi 20 minút
Autom:  z Rožňavy smer Tornaľa – 10 km, odbočka za Slavcom

Krásnohorská jaskyňa

Staňte sa na malú chvíľu jaskyniarom a navštívte unikátnu Krásnohorskú jaskyňu. Jaskyňa je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Môžete ju navštíviť v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp vysoký 34 m. Donedávna bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. Prehliadkovú trasu dlhú 450 m prejdete po drevených lavičkách, rebríkoch, lánách a občas je potrebné liezť priamo terénom jaskyne.

Jaskyňu môžu navštíviť aj deti od 6 rokov, do 15 rokov však musia byť v sprievode dospelej osoby. Jaskyňa je otvorená od 1. 4. do 30. 11.

Silická ľadnica

Je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou na svete. Jej vstup sa nachádza vo výške 503 m n. m. Vstupná portálová časť jaskyne, z ktorej možno nahliadnuť i do chladného útrobia s menšími útvarmi ľadovej výzdoby, je voľne prístupná verejnosti, vstup do hlbších častí jaskyne je však zakázaný a nebezpečný. Jaskyňa predstavuje súčasť silicko-gombaseckého podzemného systému, je dlhá viac ako 1000 m a hlboká viac ako 100 m. Pred zaľadnením ju obývali pravekí ľudia, čo dokazuje množstvo archeologických nálezov.

Silická planiny turistka kam na výlet restartnisa
V SIlickej ladnici už pred sto rokmi pochopili význam chladu a urobili v jaskyni pivovar

Ako sa tam dostať:

Jaskyňa Silická ľadnica sa ukrýva v lesoch 2 km západne od obce Silica na Silickej planine v Slovenskom krase.

K ľadnici vedie turistický chodník z obce Silica (žltá značka, trvá približne 0:20 h). Ďalšia možnosť je taktiež po žltej turistickej trase, ale od rázcestníka Silická jaskyňa parkovisko (525 m n.m.), ktorý sa nachádza pri malom parkovisku tesne pred obcou Silica. Celkový čas ku jaskyni od parkovska trvá približne 0:15 h (naspäť 0:15 h).

Viac informácií nájdete tu

Bonusový technická vychytávka jaskynného typu v Slavošovciach 🙂

Slavošovský tunel

Tunel pod Homôlkou (Slavošovský tunel) je jedinečná technická pamiatka nachádzajúca sa v Slovenskom rudohorí pri obci Slavošovce, ktorú viacerí z nás isto poznajú v súvislosti s miestnymi papierňami. 2 400 metrov dlhá prechádzka úplnou tmou len s baterkou je zvláštnym zážitkom, ktorý sa oplatí zažiť.

Slavošovský tunel
Slavošovský tunel

Ako sa tam dostať:

Z Magnezitoviec alebo Slavošoviec sa dá prejsť 2,4-kilometrovým Slavošovským tunelom. Zo Slavošoviec spred obecného úradu (miesto na parkovanie) prejdete bočnou ulicou, ktorá prechádza cez železničnú trať. Pokračujete ďalej po tej istej ceste, ktorá o niekoľko sto metrov končí, resp. ďalej pokračuje v smere k horám ako poľná cesta. Po vstupe do lesa už vedľa cesty tečie Rejdársky potok. Kráčajúc stále rovno dôjdete na miesto, kde sa na strome nachádza drevená tabuľa s označením tunela.

Portál do tunela sa nachádza tesne pod povrchom v širokej jame, do ktorej vedie drevený rebrík na spôsob schodiska.

Doprava

Autom

Najlepšími východiskami do jaskýň Slovenského Krasu je mesto Rožňava a Krásnohorské Podhradie.

Vlakmi ZSSK 

sa dostanete až do Rožňavy, ktorú odporúčame ako východzie miesto pre plnenie oboch cieľov – Domica a jaskyne Slovenského krasu i Zádieľsku tiesňavu.


Turistické trasy

Domica a jaskyne Slovenského krasu - turistické trasy/ cyklotrasy

Okrem uvedených jaskýň vám odporúčame nasledovné turistické trasy:

Silická planina

Silická ľadnica– Závozná, horáreň– Mestská priepasť– Slatiny– vykrývač nad Plešivcom– Plešivec.
10 km, stúpanie: 209 m, klesanie: 485 m. Viac 

Gerlašská skala a Zvonivá jama

Kružná – Veľký vrch – Gerlašská skala – Serényiho cisterna – priepasť Zvonivá jama (Zvonárka) – Farkašova samota – Kružná.
17 km, stúpanie: 725 m, klesanie: 725 m. Viac

Plešivská planina

Plešivec (dedina) – Ďulová – Zvonivá jama – Gerlašské skaly – Veľký vrch – Zvonivá jama – Plešivec (dedina).
32 km, stúpanie: 946 m, klesanie: 941 m Viac 

Dievčenská skala

Na Dievčenskú skalu vedie odbočka zo zelenej turistickej značky, ktorá spája obec Hrušov s obcou Plešivec. Celkový čas z obce Hrušov trvá na skalu približne 2:40 h (naspäť 2:25 h). Z obce Jovice po modrej turistickej trase po rázcestník Lukáčova bučina (595 m n.m.), odtiaľ po  zelenej turistickej značke až ku skale. Celkový čas tejto trasy trvá na skalu približne 1:40 h (naspäť 1:30 h). Viac

Tip: Kečovské škrapy

Naše najväčšie, jedinečné škrapové pole sa nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase, hneď za obcou Kečovo, na vápencovej stráni pod vrchom Maliník (493 m). Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahleho krasového územia. V tejto lokalite žije mnoho chránených, vzácnych, zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, suchomilných a teplomilných spoločenstiev.

Cyklotrasy

Pred Slavošovským tunelom
Pred Slavošovským tunelom

Silická planina okruh

Okruh Silickou planinou má 32 km s prevýšením 490 m a prevedie vás cez najkrajšie miesta planiny. Popis trasy tu

Rožňava – Silická planina – Silica

Trasa vedie po asfalte – cestách, a poľných / lesných cestách, a je vhodná skôr pre MTB / Trek bicykle. Vzdialenosť 51 km s prevýšením 540 m (trasa na mape)

Slovenský Kras – Silická planina

Najnáročnejší okruh Silickou planinou má 67 km s prevýšením 820 m. (trasa na mape)

MTB MINE trails okruhy okolo Rožňavy

 • Rožňava, Žltý Gombáš   4,5 km, 130 m
 • Gombašský výšľap   2,7 km 146 m
 • Vojvodský Výšľap 4,7 km 247 m
 • Hrebeňák 2 km  147 m
 • Rožňava, Železný Most 8,9 km 256 m
 • Zelená  Míľa Downhill 3,2 km  -430 m
 • viac info tu

Hociktorú z uvedených trás (Silická planina alebo Rožňava traily) považujeme za splnenie cieľa. Myslíme, že traily poskytnú MTB bajkerom pekné vyžitie.

Ochtinská Aragonitová jaskyňa
Ochtinská Aragonitová jaskyňa

Náučné chodníky a veže na pozorovanie vtáctva:

 • Domica
 • Zádieľska tiesňava
 • Hrhovské rybníky
 • Jasovská skala
 • Zelená hranica
 • Horné lúky
 • Prielom Muráňa
 • Krasové javy Hôrky

Užitočné info

Terén a bezpečnosť:

Na území Slovenského krasu sa nachádza okolo 1300 jaskýň, z nich 5 je verejne prístupných. Tie  vám aj predstavujeme. Popri jaskyniach však nezabudnite objaviť aj krásy kompletne neobjavenej Silickej planiny.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!

Ideálnym štartom pre oba ciele v Slovenskom krase jaskyňu Domica i Zádieľsku tiesňavu je Rožňava.

7 kopcov 3 jazerá 2024

ZSSK RESTART CHALLENGE

7 kopcov 3 jazerá 2024

Pozri si ciele 9. ročníka turistickej výzvy. Výhodné rodinné štartovné.

Pošli ďalej
7 kopcov 3 jazerá
7 kopcov 3 jazerá

ZSSK restart challenge. Po svojich alebo na bicykli. Odporúčané trasy turistickej a cykloturistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá. Sleduj náš instagram.

Articles: 110