Prečo navštíviť kúpele Dudince?

Po objavovaní skalných obydlí Hontu, krásnom cyklookruhu cez Staré Vinice a nácviku správnej techniky jazdy na kolobke sme sa pri príležitosti prvého spustenia terapie na kolobežkách na Slovensku, v Dudinciach, spýtali kompetentných, prečo navštíviť kúpele Dudince.

V Dudinciach liečime 3 hlavné indikácie

  • pohybové ústrojenstvo
  • srdcovo cievne ochorenia
  • nervové ochorenia

a tiež pridávame choroby z povolania, ktoré súvisia s našimi troma hlavnými indikáciami.

Minerálna voda

Základom liečby je minerálna voda, ktorú nájdete len na 3 miestach na svete. Je veľmi špecifická hlavne svojim zložením a vysokou mineralizáciou. Je veľmi prospešná a výnimočná tým, že dokáže liečiť dve ochorenia naraz. U polymorbídnych pacientov má dnes drvivá väčšina problém s pohybovým aparátom a so srdcovocievnymi chorobami, prípadne nejaké neurologické ochorenia. Naša voda je v tom výnimočná, že obe tieto indikácie lieči.

Kardio, nervy a kĺby ja som vlastne váš pacoš 🙂

Na základe balneologického posudku dudinská voda nie je nápomocná len pre tieto tri indikácie. Sú tam aj iné ochorenia. Ale my sa držíme toho, že nieje dôležitá kvantita ale kvalita. Nechceme ísť cestou, že poďme liečiť všetko. Radšej sa zameriavame na menší okruh ochorení a naozaj dbáme na to, aby sme mali inovačné metódy, nové prístrojové vybavenie a aby aj zdravotnícky personál bol vyškolený, vzdelaný a najmä empatický.

To sú také naše hlavné ciele .Hlavne sa chceme držať hlavného posolstva: Prinavrátiť zdravie. Chceme robiť tradičné kúpeľníctvo, neisť cestou wellnessu. Veď Slovensko ako krajina je výnimočná práve bohatstvom minerálnych zdrojov.

Kedy prišla prvá myšlienka zaviesť kolobežky do vášho rehabilitačného procesu?

Patríme medzi najžiadanejšie kúpele na Slovensku. Neustále je na nás vyvíjaný tlak prinášať niečo nové. Sledujeme európske a svetové trendy vo vývoji rehabilitácie: Aké sú nové prístroje, metódy, rehabilitačné postupy,… Stále pracujeme aj s fyzioterapeutmi na vzdelávaní, V rámci jedného medzinárodného kongresu, čo nové priniesť v pohybovej liečbe sme objavili práve Kostku. Tam sme prvýkrát počuli o terapii kolobežkou. Zaujala nás a hneď sme si to aj osobne vyskúšali. Pochopili sme, že to funguje.

cez Staré vinice

Kostkovic Dudince

kolobežka ako terapeutický nástroj a jej prínosy pre zdravie v pooperačných stavoch

Máme množstvo pacientov, ktorí sú po operáciách bedrových kĺbov, meniskov, kolien, chrbtice plus kardiovaskulárne ochorenia. Tie kolobežky úplne sadli. Aj v rámci kardiovaskulárneho tréningu pacientov. Pri hypertonikoch, starších ľuďoch ale aj v mladších skupinách. Kolobežky sú veľmi prospešné nielen ako voľnočasové aktivity ale aj ako priama liečebná terapia.

Kvôli tým kolobežkám sa bude musieť trochu upraviť aj existujúca infraštruktúra a chodníky v parku. Dnes sme prví na Slovensku, ktorí idú túto terapiu zaviesť pre našich pacientov. Vidím to veľmi perspektívne nielen z liečebného hľadiska ale aj z hľadiska obohatenia voľného času. Je to pre každého. Mladších, starších, je to veľmi komplexné. A navyše je to aktivita vonku, na slnku, na vzduchu.

Prečo by mal človek prísť do Dudiniec?

My to vnímame ako obyčajné veci, akosi samozrejmé, ale vlastne iní nám povedali prečo. Máme tri hlavné piliere. Keď sa bavíme nielen o zdravotnej starostlivosti ale o prostredí, tak Dudince sú najslnečnejšie kúpele. Je tu až 257 slnečných dní. Veľa slnka, dlhé leto, krásna jeseň plná farieb. Hoci každé ročné obdobie na Honte má svoje čaro. Hovorí sa, kam chodí slnko, tam nemusí lekár.

Tiché a pokojné prostredie. Hont nie je región, ktorý je zaťažený priemyslom či veľkými dopravnými tepnami. Sem keď prídete, môžete byť skutočne sám so sebou. Pokoj a kľud sú veľmi dôležité faktory pri liečbe. A samozrejme tá minerálna voda.

Ak by ste chceli prechádzať Slovensko, možno v tejto kombinácii ani nič nenájdete. Jasne. Tatry sú nádherné, ohromujúce, majestátne. Ale plné turistov a ńenájdete tam toľko slnka a ani tú vodu.

Človečina

Čo chcem samostatne vyzdvihnúť je práca našich zamestnancov. Vnímame ju ako ďalšiu pridanú hodnotu. Je to akoby štvrtý pilier, ktorý neuvádzame, ani o ňom veľa nehovoríme. V Dudinciach sú takí, by som povedala, neskazení a správne hodnotovo nastavení ľudia. A cítiť tu ľudský prístup. Človečina. Nehovoríme o naučenom úsmeve a tých neosobných robotoch, s akými sa stretávate v turisticky exponovaných miestach. Tu je to naozaj úprimné a prirodzené. A dúfame, že náš personál to prenesie aj na mladšie generácie. Veľmi pozitívne to hodnotia aj klienti. Veríme, že je to tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo sa k nám ľudia opätovne vracajú. Viac ako 80% klientov sa sem vracia.

Keď sme sa prechádzali v parku, objavili sme Rímske kúpele? Ak sú, potom je ľahko možné, že Dudince sú aj najstaršie slovenské kúpele. 🙂

Áno. My máme taký paradox. Sme najmladšie aj najstaršie kúpele. Práve kvôli tomuto. Tie kúpele sú reálne zachytené v niekoľkých listinách. Máme poznatky, že tadiaľto naozaj rímske légie išli. Neskôr boli jamy využívané všelijako. Určitú dobu sa tam dokonca aj pralo, boli to aj močidlá, riešili sme to s pamiatkármi aj s archívom.

Čiže tie krátery to boli kedysi prírodné vývevy vody a keď sa urobili v Dudinciach vrty voda klesla?

Nie nespôsobili to vrty. Tie travertínové kopy kedysi dávno pred stovkami rokov vytvoril voda, ktorá je oproti ostatným minerálnym prameňom relatívne veľmi vysoko. Bežne sú liečebné vrty niekoľko stovák metrov, my sme v hĺbke iba 80 metrov. Tá voda meandrovala. Hladina je veľmi vysoko a to je zároveň aj hrozba. Na jej výšku vplývajú rôzne prírodné javy i klimatické zmeny. Cez tie kopy, čo vidíte, sa voda tlačila von doslova na rôznych miestach, presne ako menila smer.

Koľko si myslíte, že by mal človek v kúpeľoch stráviť času, aby to malo naozaj liečebný efekt?

Zo zdravotného hľadiska najlepšie minimálny pobyt dva týždne. Obvykle po 7 dňoch pacient dostane takú klasickú kúpeľnú reakciu, po nej musí ubehnúť nejaké 2-3 dni a potom začnú ťažkosti pomaly uľavovať. Po dvoch týždňoch sa pacienti signifikantne cítia lepšie. Zdravotne a tiež cítia vplyv tej minerálnej vody a rehabilitácie. U nás cez poisťovne pacienti chodia minimálne na tri týždne. Samoplátci zväčša na dva. Nie sú len zo Slovenska. Mnohí sú z Nemecka, Litvy, Izraelu. Minimálne na 2 týždne prídu. Tí, čo chodia na kratšie, to berú skôr ako prevenciu alebo trochu regeneráciu s pridanou hodnotou kúpeľnej liečby.

Ak je človek v kúpeľoch dva tri týždne, tak ho úplne naplní iba kľud? Nenudí sa?

Samozrejme je tu wellness, fitness centrum, tenis, squash. V spolupráci s OOCR je tu udržiavaný kultúrny a spoločenský život. Je tu množstvo podujatí, hlavne od mája do septembra. Začíname otvorením kúpeľnej sezóny, tohto roku bude 25. mája. A potom prakticky každý týždeň, či už v parku, tu na malom pódiu alebo v amfiteátri je nejaký koncert rôznych žánrov. Mávame letné kiná, v parku sa cvičí jóga. Keďže sme slnečné kúpele, mávame oslavy slnovratu a tiež odporúčam hontiansky gastro festival chutí. 🙂 Je tu požičovňa bicyklov i ebajkov, v Smaragde máme aj uzamykaciu úschovňu vlastných bicyklov. Každý večer tancovačky. Hont očarí.

Rubín, Smaragd, Minerál

Kúpele Dudince majú 3 liečebné domy: Rubín, Smaragd a Minerál, V Rubíne sa poskytujú všetky procedúry a je takým centrom diania. Nachádza sa tam aj balneoterapia. V Smaragde je ubytovanie a Minerál poskytuje ubytovanie a menšiu balneoterapiu, aby klienti mali čo najväčší komfort. Rubín so Smaragdom sú spojené, Minerál je 300 metrov ďalej ale je v tej istej parkovej zóne. Spolu máme 740 lôžok a tešíme sa veľkému záujmu. Rozsah služieb je všade rovnaký. Sme jeden celok.

Ďakujem pekne za rozhovor.

O tom, prečo navštíviť kúpele Dudince, sme sa rozprávali s Ing. Margarétou Púpavovou, riaditeľkou marketingu a vedúcim lekárom, MUDr. Anatoliiom Bundziakom.

7 kopcov 3 jazerá 2024

ZSSK RESTART CHALLENGE

7 kopcov 3 jazerá 2024

Pozri si ciele 9. ročníka turistickej výzvy. Výhodné rodinné štartovné.

Pošli ďalej
Reštartnisa
Reštartnisa

Dávame veci do pohybu. Nakazíme ťa endorfínmi, pohybom a zdravým životným štýlom. Pod touto značkou občas píše zakladateľ, administrátor a bloger projektu Reštartnisa Petere články na tému aktívny pohyb, turistika, beh, cyklistika, zdravá životospráva a životný reštart.

Articles: 328