Z Rudnej na Tureckú a rozhľadňu Turek, náučný chodník cez Revúcku vrchovinu

Štartujeme v Rudnej. Vybudovali tu Náučný chodník Turecká, ktorý vás na 8,4 km s prevýšením 585 m prevedie históriou baníctva a lesníctva v okolí Rožňavy. Chodník čiastočne kopíruje zelenú turistickú značku a umožní na vlastnú zodpovednosť aj vstup do bývalých baníckych priestorov. Ako čerešnička na torte je rozhľadňa Turek na vrchole kopca Turecká s nádhernými výhľadmi do okolia.

Z Rudnej na Tureckú a rozhľadňu Turek, náučný chodník cez Revúcku vrchovinu
mapa Turecká

Rudná

je obec neďaleko Rožňavy na rozhraní Rožňavskej kotliny a Veporských vrchov.

Pôvodne banícka obec sa prvý krát spomína v roku 1291 pod názvom Rodna. Baníctvo je písomne doložené z roku 1334, keď sa v miestom chotári ťažilo najmä striebro. Rudné žily vychádzajúce na povrch sa ale ťažili už v období staroveku. Okrem striebra sa ťažila až do roku 1975 železná ruda. Bohatú banskú minulosť dokladajú banské štôlne, povrchové bane, haldy a objekty banského závodu. Banský závod bol vybudovaný v polovici 19. storočia.

V 19. storočí bola ťažba veľmi intenzívna, čo vyžadovalo dostatok baníkov. Preto vznikajú dve banícke kolónie. V súčasnosti banícka činnosť už neprebieha a objekty banského závodu boli koncom 20. storočia zlikvidované. V obci sa zachovalo niekoľko historických pamiatok, z ktorých je významná drevená zvonica so štvorcovým pôdorysom pravdepodobne z roku 1800.

Z Rudnej na Tureckú a rozhľadňu Turek, náučný chodník cez Revúcku vrchovinu
Štôlňa Rudná

Turecká

Turecká (954 m n. m.) je vrch v Revúckej vrchovine, dostupný zo severnej časti obce Rudná. Vrch Turecká je tvorená prevažne premenenými horninami – metaryolitovými tufmi a fylitmi. V masíve sa nachádza množstvo rudných žíl, ktoré sa v minulosti intenzívne ťažili. V žilách je významne zastúpený siderit. Kedysi bol masív odlesnený, keďže baníctvo potrebovalo veľké množstvo dreva. Ešte v polovici 20. storočia veľkú časť územia tvorili lúky a pasienky. Väčšina masívu je už v súčasnosti zalesnená.

Na vrchole bola v roku 2012 vybudovaná 15 metrov vysoká rozhľadňa Turek s panoramatickým výhľadom najmä na Volovské vrchy, Revúcku hornatinu a Slovenský kras.

Z Rudnej na Tureckú a rozhľadňu Turek, náučný chodník cez Revúcku vrchovinu
Odpočívadlo Rudná

Na trase náučného chodníka sú vybudované altánky s posedením. Niektoré banské diela na trase náučného chodníka sú prístupné iba na vlastnú zodpovednosť! Pri informačnom paneli č. 7 odporúčame absolvovať odbočku ku kostolu sv. Magdalény.

Z Rudnej na Tureckú a rozhľadňu Turek, náučný chodník cez Revúcku vrchovinu
Odbočka ku kostolu Svätej Magdalény

Do oblasti Slovenského krasu a Rožňavy sa pravidelne a radi vraciame. V rámci turistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá sme tu mali možnosť objavovať Volovec, Silickú planinu i jaskyne Slovenského krasu.

7 kopcov 3 jazerá 2024

ZSSK RESTART CHALLENGE

7 kopcov 3 jazerá 2024

Pozri si ciele 9. ročníka turistickej výzvy. Výhodné rodinné štartovné.

Pošli ďalej
7 kopcov 3 jazerá
7 kopcov 3 jazerá

ZSSK restart challenge. Po svojich alebo na bicykli. Odporúčané trasy turistickej a cykloturistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá. Sleduj náš instagram.

Articles: 114