Kráľova hoľa - turistické trasy/ cyklotrasy

Top 10 najkrajších železničných tratí, ktorými by ste sa mali na Slovensku previezť

Železnica, turistika a príroda vo mne odjakživa evokovala silný zážitok. Spýtali som sa preto ZSSK na najkrajšie trate na Slovensku. A tu sú:

Prievidza – Horná Štubňa

(v cp trať číslo 145) je železničná trať na Slovensku, ktorá spája Prievidzu a Hornú Štubňu. Jednokoľajná spojnica Hornej Nitry a Turca má dĺžku 37 km a prekonáva pohoria Žiar a Kremnické vrchy. Na trati sú 4 mosty (viadukty), 6 tunelov a 8 zastávok.

Obsluhuje mesto Prievidza, ďalej obce Chrenovec, Jalovec a Ráztočno, nasleduje zastávka v meste Handlová a Remata (tiež uvádzaný názov Remäta). Bralským tunelom trať prekonáva pohorie Žiar a vchádza do obce Sklené, predposlednej zastávky pred Hornou Štubňou, kde sa trať napája na trať 171, spájajúcu Diviaky a Zvolen cez Kremnicu.

Táto trať je skvelým východzím miestom pre turistov i bajkerov. Na blogu nájdete niekoľko skvelých tipov ako trasu cykloturisticky kyvadlovo využiť.

Užite si výhľad z pohľadu rušňovodiča

Banská Bystrica – Turčianske Teplice

Dnes už sa preveziete bez medzizastávok v Harmaneckej doline. Škoda. Najkrajšiu časť trate pozdĺž Harmaneckej doliny postavili iba za 4 roky. Úsek medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou má dĺžku 40,956 km a prekonávať výškový rozdiel 373,78 m z Bystrickej a 125,62 m z Turčianskej strany. Najvyšší bod trate dosahoval nadmorskú výšku 692,94 m n. m.. Náročná horská trať na pomedzí Veľkej Fatry a Kremnických vrchov využíva 22 tunelov v súhrnnej dĺžke 12 211 metrov, 112 mostov a priepustov. Na dnešnú dobu neuveriteľné.

V roku 2012 bola v tomto úseku pozastavená osobná doprava a čiastočne nahradená zrýchlenými vlakmi. Zastavovanie vlakov bolo zrušené vo väčšine staníc okrem Hornej Štubne. Trať skutočne unikátna prepája Banskú Bystricu s Turčianskou dolinou. Ideálny spoj pre výlet do Turčianskych Teplíc, jeho kúpeľov a aquaparku a tiež pre výstupy na Skalku, Kremnické vrchy, na Krížnu cez Gaderskú alebo Blatnickú dolinu.

Výhľad na trať z pohľadu rušňovodiča

Zvolen – Diviaky

Pôvodná trať Zvolen – Vrútky bola súčasťou železnice Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky s plánovaným prepojením na Košicko-Bohumínsku železnicu. Trať č. 171 s dĺžkou 46 km cez Kremnicu predstavovala hlavnú spojnicu Zvolena s Vrútkami, no po vybudovaní trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa sa ťažisko dopravy presunulo práve tam.

Úsek cez Kremnicu a Hronskú Dúbravu bol premenovaný na Železničná trať Zvolen – Diviaky. Na úseku dlhom 35 km stúpala z nadmorskej výšky 260,62 m n. m. v údolí Hrona do stanice Kremnické Bane vo výške 773 m n. m. Je to jedna z najnáročnejších tratí na Slovensku s množstvom zárezov, násypov i tunelov, aby sa prekonali výškové rozdiely horskej trate.

Na úseku od Trnavej Hory po stanicu Horná Štubňa bolo vybudovaných 10 tunelov so súhrnnou dĺžkou 3 185 m. Excelentný je prechod cez tunel Peklo.

Užite si výhľad z pohľadu rušňovodiča

Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Trať číslo 154 s dĺžkou 20 km. Banská Štiavnica patrila v minulosti vďaka ťažbe vzácnych kovov medzi najdôležitejšie mestá monarchie. Koncom 18. storočia bola Štiavnica s poddanskými dedinami s viac ako 20 000 obyvateľmi druhým najväčším sídlom na Slovensku tesne za Bratislavou.

V roku 1870 sa preto začala stavať úzkorozchodná železnica z Hronskej Dúbravy s rozchodom jeden meter. Trať bola sprevádzkovaná v auguste 1873 ako prvá verejná úzkorozchodná parná železnica vo vtedajšom Uhorsku. Prejdenie vzdialenosti viac ako 20 kilometrov trvalo približne hodinu a pol. Parný vlak dostal pomenovanie „Štiavnická Anča“, ktoré sa doteraz lokálne používa na označenie vlakovej súpravy premávajúcej na tejto trati.

Trať s horským charakterom (výškový rozdiel 266 metrov) si vyžadovala rozsiahle zemné práce a bolo potrebné vybudovať oceľový most cez Hron s rozpätím (2 x 20,18 + 40,37 m), 300 m dlhý Beliansky a 127 m dlhý Kozelnícky viadukt, 1 194,5 m dlhý Banskoštiavnický (Kolpašský) tunel, až 18 m vysoké násypy a 19 m hlboké zárezy, čím sa trať z Hronskej Dúbravy skrátila z 20,3 na súčasných 19,731 km. Prevádzka na trati bola slávnostne otvorená v roku 1949. Pôvodne plánované predĺženie trate do Pukanca (cez Štiavnické Bane) a do Hontianskych Nemiec (cez Svätý Anton) sa nikdy nezrealizovalo.

Z pohľadu rušňovodiča

(Banská Bystrica) – Brezno – Červená Skala

Železničná trať Banská Bystrica – Červená Skala (v cp  trať č. 172 s dĺžkou 43 km) je jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Banskú Bystricu a Červenú Skalu. Je súčasťou prepojenia Zvolen – Banská Bystrica – Margecany – Košice.

Trať je súčasťou tzv. stredoslovenskej transverzály a tvorí časť spojenia medzi Košicko-bohumínskou železnicou (Margecany) s dôležitým dopravným uzlom vo Zvolene. Zároveň spája trať Červená Skala – Margecany s traťou Vrútky – Zvolen údolím Hrona. Železničné spojenie bolo vybudované v troch etapách. Prvý bol sprevádzkovaný úsek z Banskej Bystrice (kde končila trať zo Zvolena) k podbrezovskej železiarni 26. júla 1884. Po Brezno bola trať predĺžená 15. decembra 1895 a úsek po Červenú Skalu až 28. novembra 1903.

Povedľa trate vedie povestná Horehronská Route66.

Užite si pohľad z Parnej lokomotívy.

Červená Skala – Margecany

Železničná trať č. 173 s dĺžkou 93 km je priamou spojnicou predošlej trate z Banskej Bystrice (v cp označená ako železničná trať číslo 173). Obe trasy prepájajú dva významné ciele výzvy Muráň a Krížnu (BB). Je to jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať, ktorá je súčasťou prepojenia Zvolen – Banská Bystrica – Margecany – Košice.

Výstavba trate v úzkom údolí bola náročná a vyžiadala si vybudovanie množstva zárezov, násypov i 6 mostov s rozpätím viac ako 10 m. Práve na neexistujúcom úseku v okolí Telgártu bolo nutné vybudovať najnáročnejšie stavby, vrátane 281 mostných objektov (najväčším je viadukt pri Telgárte s hlavným oblúkom s rozpätím 32 m) a 9 tunelov s celkovou dĺžkou 3 800 m.

Technicky zaujímavá je tzv. Telgártska slučka – špirálový tunel o polomere 400 m s dĺžkou 1 239 m, ktorý rieši nárast výšky o 31 m v stúpaní do sedla Besník.

Brezno – Tisovec – (Jesenské)

Trať č. 174 s dĺžkou 33 km uprostred Muránskej planiny. Trať z Tisovca do Pohronskej Polhory je od roku 2008 národnou kultúrnou pamiatkou. Na trati boli od roku 2005 prevádzkované občasné jazdy motorovým vozňom. V súčasnosti okrem bežnej prevádzky premávajú na trati aj vlaky s parným vozňom pôvodne z Rumunska.

Parná premávka po ozubnicovej trati normálneho rozchodu je európskym unikátom. Úsek bol časťou plánovanej trate, ktorá mala spojiť horehronské železiarne s Gemerom a zjednodušiť a zlacnieť dopravu materiálu. Sedlo Zbojská ponúka aj čosi špeciálne. 🙂

Lučenec – Utekáč

Trať č. 162 s dĺžkou 41 km Lučenec – Breznička/Katarínska Huta – Poltár – Kokava nad Rimavicou – Utekáč oslávila v roku 2008 sté výročie. Fotoreportáž z trate a jej histórie nájdete tu:

Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce

Pod Čachticami prechádza na Myjavu jedna z najkrajších jednokoľajových železničných trás č. 121 s dĺžkou 44 km na západnom Slovensku: Nové Mesto n/V. – Myjava – Vrbovce. Prechádza údolím myjavským kopaníc a Višňového a prekonáva značný výškový rozdiel.

Užívame su ju každoročne. Ideálny tip na výlet kúsok od Bratislavy.

Kraľovany – Trstená

Traž č. 181 v dĺžke 56 km. O prepojení Oravy na Košicko-bohumínsku železnicu sa uvažovalo už v roku 1880. Plánovaná trať mala údolím rieky Orava prepojiť Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstenú a cez Suchú Horu pokračovať do Poľska. Otázne bolo miesto napojenia na KBŽ, o ktoré súperili Kraľovany s Ružomberkom. Rozhodnutie padlo na trasu údolím Oravy a 70,4 km dlhú trať sa podarilo sprevádzkovať v posledných rokoch 19. storočia. Náročný terén úzkeho údolia si vyžadoval vybudovanie mnohých zárezov a násypov, 87 m dlhý tunel i 88 m dlhý most ponad Oravu.

V lete 2015 bola na telese zrušenej trate v úseku Trstená – Suchá Hora – Nowy Targ otvorená asfaltová cyklotrasa, súčasť projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“. Cyklotrasa využíva aj mosty bývalej trate s novými mostovkami, uloženými na pôvodných oporných stenách. V lete chodí výletný vlak priamo na Oravský Podzámok.

Zaujímavosťou je tiež prejazd bývalým koľajiskom stanice Suchá Hora s ruinou staničnej budovy a ďalšími staničnými prvkami. Keď pôjdete na víkend Novú Bystricu, na Roháčske plesá alebo Malinô Brdo, zvážte zastávku. 🙂

Kraľovany Trstená

A ešte jeden bonus navyše

Slavošovský tunel

V roku 1941 sa začala budovať nová železnična trať zo Slavošoviec na Tisovec, trať sa však nedočkala uvedenia do prevádzky, nakoľko v roku 1945 došlo k politickým a územným zmenám a tak v novej povojnovej situácii trať nebola potrebná. Prvý úsek železničnej trate z 2 km tunelom na Kopraš bol dokončený v roku 1944. V lete tam ZSSK vypravuje výletné vlaky. Cez tunel vedie cyklotrasa. Ak máte bicykel, ponúkame skvelý tip na celodenný výlet cez tunel.

Tunel sa zachoval až po dnešok. V rámci výzvy 7 kopcov, 3 jazerá je často v programe popri Zádieľskej tiesňavejaskyniach Slovenského krasu a Rožňave.

výber tratí: Mgr. Vladimír Podracký, ZSSK photo: ZSSK, vovlaku.sk, videa: embed link youtube

60+ tipov na výlet vlakom

Turistika, cykloturistiky, rodinný výlet. Objav s nami Slovensko.

7 kopcov 3 jazerá

ZSSK restart challenge. Po svojich alebo na bicykli. Odporúčané trasy turistickej a cykloturistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá. Sleduj náš instagram.

6 komentárov na “Top 10 najkrajších železničných tratí, ktorými by ste sa mali na Slovensku previezť

  1. Pekný článok. Určite niečo vyskúšam. Naposledy som sa viezla Čiernohorskou železnicou a bol to úžasný zážitok.

  2. Nadherna web stranka, velmi inspirujuca. Pravdupovediac ani som netusila, ze mame tolko krasnych vlakovych trati. Chyba tomu vsak jedna jedina vec. Musite to prelozit aspon do jedneho cudzieho jazyka. Chcem vas propagovat v cudzine ale nemozem lebo vsetko je len v slovenskom jazyku.

  3. “…Pôvodná trať Zvolen – Vrútky bola súčasťou železnice Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky s plánovaným prepojením na Košicko-Bohumínsku železnicu…” táto veta patrí ku trati Zvolen – Diviaky, nie BB – Turčianske Teplice. Ináč dobre spracovaný prehľad zaujímavých tratí. Trať ZV – Diviaky mi ide takmer nad hlavou, v Starej Kremničke.

Radi by ste niečo doplnili? Prihláste sa mailom alebo FB kontom.

Prejsť na začiatok