CHKO Poodří, raj pokoja v meandroch Odry

Krajina rybníkov, šírych lúk a lužných lesov, ktorou sa nespútaný tok Odry vinie v nespočetných meandroch ako had. V krajine, kde sa rieka voľne rozlieva do okolia, zaplavuje lúky aj lesy, a spoluutvára tak unikátne mokraďové územie – Oderskú nivu. CHKO Poodří je spoločným dielom človeka a prírody. Človek sa tu naučil hospodáriť a naučil sa aj rešpektu k vodnému živlu. Vznikla tak harmonicky utváraná krajina, kde prirodzené vodné toky dopĺňa rad náhonov a strúh, ktoré predtým poháňali mlyny a dodnes zásobujú vodou rozsiahle rybničné sústavy.

Týmito slovami opisuje chránenú oblasť Natura 2000 rezervácia samotná. V našej trojdennej Ostravskej misii na kolobežkách sme tomu nemohli odolať. Hneď sme si spravili selfie pri Bartošovickom platane a mokradiach.

Do meandrov Odry

Hovorí sa, že Ostrava je čierna, ale my sme zažili pravý opak. Mesto je plné zelene, sadov a cyklotrás. CHKO Poodří v tesnej blízkosti Ostravy nám ponúklo niekoľko ďalších sľubných chodníkov a cyklotrás. Ak by sme však chceli prejsť oblasť celú, cyklookruh okolo hlavnej časti (hoci s minimálnym prevýšením) má 43 km. Toto na kolobežkách nedáme.

Volíme ochutnávku cez Zámecký náučný chodník v Bartošoviciach. Okrem zámku sľubuje 7 km okruh i prechod luhami Odry,hrádzou medzi rybníkmi, Bartošovický mlyn i jabloňové sady.

Vysadáme na kolobky a postupne sa nám otvára krajina prázdnoty. Pokoj, relax, kľud a spätosť s prírodou. Nič lepšie necharakterizuje moje pocity pri prechode touto krajinou. Dávaj pozor kam šlapeš. Tri krát sme zišli z cesty a tri krát sme sa museli vrátiť. Chodník cez premáčanú lúku sme nakoniec nedali.

Na stránkach CHKO Poodří nájdete množstvo dalších trás a turistických chodníkov. Zvyčajne nízkej náročnosti (roviny) a krátších vzdialenosti.

Ďalšie tipy na výlety v Poodrí

Meandre a luhy Odry

Poodrie je skutočnou krajinou vody. Vďaka zachovanému vodnému režimu často dochádza k prirodzeným záplavám. Voda na krátku dobu zaplaví lúky aj lesy a dodá im potrebnú vlahu. Vyschnuté tône sa naplnia vodou a poskytnú priestor na život.

CHKO Poodří je od nepamäti poľnohospodárskou krajinou nesúcou výrazné stopy ľudskej činnosti a nemožno ho preto vnímať ako divokú nedotknutú prírodu. Práve naopak. Harmonická krajina, ktorú dnes obdivujeme, je výsledkom odvekého hospodárenia ľudí v súlade s okolitou prírodou a doposiaľ neskrotenou riekou – Odrou.

Nenájdete tu suveníry, stánky ani zástupy turistov. Zaparkujete nad očakávanie ľahko. Napriek tomu deň v tejto oblasti považujem za jeden z top zážitkov zo spoznávania Ostravy.

Kostkovic Ostrava

Na kolobežke po moravskoslezskej metropole a jej najzaujímavejších miestach.

Pošli ďalej
Pavel Trevor
Pavel Trevor

Aktívne cestovanie, spoznávanie a objavovanie nových svetov ma totálne napĺňa. Pocit hodenia do vody. Keď nevieš čo príde za minutu a všetko je len na tebe.

Articles: 107