Exprt geniality show

Expert geniality show – otestujte sa

Pre celkom slušný záujem sme pripravili aj ďalšie expertovské otázky, ktoré vlani riešili súťažiaci v 13. ročníku súťaže.

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach ktoré si vyberú zo šiestich. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúkame dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Novinkou tohto ročníka je možnosť robiť Experta na škole online formou. Dáte to?

Otestujte sa. Na 5 otázok máte 90 sekúnd.


Výsledok

Super gratulujem

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila Talentída.

Súťaž Expert v tomto roku oslavuje 15. výročie. Pripravili sme pre vás sériu testov ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.

Dnes nebol Váš deň

Skúste znova. Test pripravila Talentída.

Súťaž Expert v tomto roku oslavuje 15. výročie. Pripravili sme pre vás sériu testov ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.
Ďalej

#1. Milióny ľudí sa ročne vyberie na pútnické miesta. Do ktorého z uvedených miest nevedú cesty kresťanských pútnikov?

Ďalej

#2. Lietadlo letí zo západného pobrežia USA do Japonska, pričom na prelet cez Tichý oceán potrebuje jedno medzipristátie. Na ktorom mieste je najvhodnejšie doplniť palivo?

Ďalej

#3. Na ktorom z uvedených najvyšších vrcholov jednotlivých svetadielov vyjde slnko najskôr?

Ďalej

#4. Geotermálna energia je najstaršia energia na našej planéte. K jej prejavom patria napríklad gejzíry či horúce pramene. Najväčší počet geotermálnych prameňov na svete má štát, kde sa až 85% domácností vykuruje geotermálnou vodou. Ktorý je to štát?

Ďalej

#5. V ktorej z uvedených krajín by ste takýto obrázok pravdepodobne neodfotili?

Ďalej

#6. Istanbul je starobylé mesto, v ktorom sa často za dramatických okolností menili rôzne kultúry. Chrám Hagia Sofia na obrázku je svedkom podobných zmien. Ktorá dvojica náboženstiev je spätá s histó­riou tohto chrámu?

Ďalej

#7. Ivana pozná len latinské písmo a nevie čítať azbuku. V ktorom z európskych hlavných miest by neprečítala nápisy na uliciach?

Ďalej

#8. Čo znázorňuje hrubá čiara na obrázku?

Ďalej

#9. Ktorý pojem používaný v geomorfológii aj medzi bežnými turistami je opísaný v nasledujúcom texte?

Ide o výraznú zníženinu hrebeňa medzi dvomi vrchmi, predstavuje najschodnejšie miesto pri prechode horským pásmom, a preto ňou často vedú turistické chodníky a cesty. Je vhodným miestom pre horské chaty, útulne, salaše a križovatky značených trás.

Ďalej

#10. Na ktorý z uvedených štátov sa vzťahuje nasledujúca charakteristika?

Rozlohou malý mestský štát s menej ako 5 miliónmi obyvateľov leží na ostrove v prielive medzi Malajským polostrovom a Sumatrou. Patrí k hospodársky najvyspelejším štátom sveta, je významným prístavom, centrom obchodu a inovácií.

Koniec

 

Ľudmila Burjanová

Ľudmila Burjanová, bývalá učiteľka matematiky, si dnes so svojím tímom Talentídy prostredníctvom školských súťaží plní sen – rozvíjať v deťoch logické myslenie, tvorivosť, radosť z objavovania a rozmýšľania. Súťaže MAKS, MAKSÍK a MATEMATICKÝ KLOKAN majú za cieľ nadchnúť deti pre matematiku a ukázať im ju z tej zábavnejšej stránky. Súťaže VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality show sú pre žiakov všetkých vekových kategórií šancou ukázať, ako sa orientujú vo svete okolo nás.

Radi by ste niečo doplnili? Prihláste sa mailom alebo FB kontom.

Prejsť na začiatok